Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2015 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
3 czerwca 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim odbył się jubileusz 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na Opolszczyźnie. Początek działalności – o czym wspomniał Lucjusz Bilik, prezes porozumienia oddziałów PTKK województwa opolskiego – datuje się na 18 grudnia 1950 roku, kiedy to połączyły się Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Towarzystwo Krajoznawcze. Obecnie PTTK stanowi największą organizację pozarządową w Polsce. Opolskie PTTK zrzesza trzy tysiące członków skupionych w jedenastu oddziałach. - Miejscem naszych spotkań są najczęściej ścieżki turystyczne. Jesteśmy przyjaciółmi, jedną wielką PTTK-owską rodziną – mówił Lucjusz Bilik. Na uroczyste spotkanie stawili się opolscy posłowie: Janina Okrągły, Ryszard Galla, Tomasz Garbowski, Stanisław Rakoczy. Oddział PTTK w Głuchołazach reprezentowała liczna grupa działaczy pod przewodnictwem Jerzego Chmiela - prezesa oddziału. Prezydent RP przyznał z okazji jubileuszu organizacji najbardziej zasłużonym jej działaczom wysokie odznaczenia państwowe. Srebrne Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz medale Rady Prezesów Porozumienia PTTK Województwa Opolskiego odebrali działacze Głuchołaskiego Oddziału PTTK - KTK KTUKOL : Bogdan Szczęsny oraz Eligiusz Jędrysek Honorową Odznakę Za Zasługi Dla Turystyki przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał : Marian Sztogryn To samo wyróżnienie otrzymał : Oddział PTTK w Głuchołazach i Klub KTK KTUKOL - Głuchołaz Za pomoc i współpracę Rada Prezesów Porozumienia PTTK Województwa Opolskiego wyróżniła okolicznościowymi medalami Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Urząd Miejski w Głuchołazach Wyróżnienia odebrali Roman Sambor - wice burmistrz Głuchołaz oraz Jerzy Dunaj członek zarządu Powiatu Nyskiego. Medalem 60 lecia PTTK za pomoc i współpracę wyróżniono głuchołaskie placówki oświatowe : Szkołę Podstawową Nr 1 i Liceum Ogólnokształcące, reprezentowane przez dyrektorów Panią Teresę Chmiel oraz Pana Leszka Indyka.
Dnia 6 marca 2013r. uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr XXVII/293/13 z dnia 1 lutego 2013r. Eligiusz Jędrysek, prezes KTK KTUKOL Głuchołazy, został wyróżniony medalem Za zasługi dla Gminy Głuchołazy. Kapituła Honorowej Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz "GŁUCHOŁASKA KOZA ZA ROK 2012", wyróżniła : Bogdana Szczęsnego oraz Eligiusza Jędryska za społeczną, wieloletnią pracę w KTK KTUKOL, za zaangażowanie i konsekwencję w propagowaniu turystyki kolarskiej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i ukształtowanie rzeszy miłośników aktywnego wypoczynku. Ponadto kolega Bogdan Szczęsny został zwycięzcą Głuchołaskiej Kozy Internetowej nagrody plebiscytu czytelników portalu glucholazyonline
Dnia 12 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej Nr 1 , odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału PTTK w Głuchołazach,na którym uroczyście wręczonio wyróżnienia za pracę na rzecz promocji turystyki kolarskiej. Dyplomem Honorowym PTTK ZG wyróżniono : Antoninę Bejnar oraz Joannę Jędrysek z KTK KTUKOL - Głuchołazy, Dyplomem Honorowym PTTK - Za Pomoc i Współpracę - wyróżniono : Gminny Ośrodek Sporti i Rekreacji w Głuchołazach, Panią Jolantę Midor oraz Panią Małgorzatę Konieczną - SP Nr 2 w Głuchołazach, Pana Jacka Laskowskiego - Kompleks Turystyczny BANDEROZA w Głuchołazach Pana Krzysztofa Zielińskiego - INTERMARCHE w Głuchołazach