Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
e - mail organizatora : elekkontakt@interia.pl tel. organizatora : 500082086 po godzinie 18.00
czytaj regulamin … czytaj regulamin …
      KOMUNIKAT - ZMIANY I ZAMIANY Wszelkie zmiany lub zamiany, uwzględniane będą tylko za pośrednictwem e - mail  przesłanego do dnia 20.05.2017 r. lub w dniu odprawy organizacyjnej 26.05.2017 r. W dniu zawodów żadne dodatkowe zgłoszenia lub zamiany nie będą uwzględniane. ORGANIZATOR
        KOMUNIKAT - WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH W związku z zapytaniami uczestników "Zdobywamy Pradziada" informujemy, że odprawa organizacyjna w dniu 26 maja 2017 r., godzina 20.00,ma na celu usprawnienie samej czasówki na Pradziada (sobota 27 maja). Mając na uwadze, że nie wszyscy uczestnicy będą korzystać z noclegów i przyjadą w dniu zawodów, numery startowe wydawane będą również w sobotę, w biurze zawodów. Jak co roku, na odprawie uczulamy wszystkich startujących na bezpieczeństwo wszystkich znajdujących się na trasie w czasie zawodów, na stosowanie się do wszystkich komunikatów organizatora. Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia biura zawodów oraz inne niezbędne informacje dotyczące imprezy zostaną opublikowane na stronach KTUKOLu. Więcej także w regulaminie "Zdobywamy Pradziada". ORGANIZATOR
      KOMUNIKAT - BIURO ZAWODÓW - godzina 8.30 ( parking Hvezda u podnóża Pradziada ) Dnia 26 maja 2017 r. w bazie noclegowej Rajdu Zdobywamy Pradziada w ośrodku Jtrenka w Ludvikovie, o godzinie 20.00, odbędzie się odprawa organizacyjna, na której omówimy istotne sprawy związane z organizacją imprezy. Po wcześniejszym złożeniu pisemnej deklaracji uczestnictwa, każdy z obecnych na odprawie otrzyma numer startowy oraz chip. W dniu startu 27 maja 2017 r. od godziny 8.30 na parkingu Hvezda u podnóża Pradziada, czynne będzie biuro zawodów, gdzie każdy wcześniej zgłoszony do imprezy zawodnik, powinien odebrać numer startowy, chip do pomiaru czasu, oraz złożyć pisemną deklarację uczestnictwa. Osoby niepełnoletnie zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w imprezie. W celu przyspieszenia rejestracji, uprasza się o wcześniejsze wypełnienie oświadczeń, które są do pobrania na stronie internetowej organizatora www.ktukol.pl Parking : płatny - 70 Kč .   Wjazd samochodem osobowym na Ovczarnię ( 6 kilometr trasy) - 250 Kč  ( cennik z 2016 r.) ORGANIZATOR
        KOMUNIKAT - PODSUMOWANIE ZAWODÓW - godzina 15.00 Planuje się, że uroczyste podsumowanie zawodów nastąpi o godzinie 15.00 w ośrodku turystycznym Jtrenka w Ludvikovie ( 3 kilometry od startu w kierunku Vrbna). Z przyczyn organizacyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany podanej godziny zakończenia imprezy. Na 15 minut przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostaną komunikaty z zawodów. W tym czasie zawodnik ma prawo wniesienia ewentualnej skargi do komisji sędziowskiej, po wcześniejszej wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej, kaucja nie podlega zwrotowi. ORGANIZATOR                                                                Rekreační středisko Jitřenka
        KOMUNIKAT - ODZNAKA KOLARSKI ZDOBYWCA SZCZYTU - "ZA WYTRWAŁOŚĆ" Od 2011 r. podczas  Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego Zdobywamy Pradziada wprowadzono pamiątkową odznakę KOLARSKI ZDOBYWCA SZCZYTU ZA WYTRWAŁOŚĆ. Odznaka wręczana jest uroczyście razem z legitymacją nadania, wszystkim uczestnikom, którzy uczestniczyli w edycjach poprzednich rajdów i zdobyli Pradziada 10 razy i więcej.  Jeżeli startowałeś/startowałaś minimum 10 razy, prześlij informację organizatorowi ze wskazaniem w jakich latach.Jeżeli jeszcze brakuje kilku startów - wszystko przed Wami. ORGANIZATOR
czytaj więcej … czytaj więcej … czytaj więcej … czytaj więcej …
      KOMUNIKAT - START - godzina 10.00 (27 maja 2017 r.) Zgodnie z zapisem w regulaminie start nastąpi o godzinie 10.00 w grupach do 5 osób co jedną minutę. Uczestnicy wyścigu sami dobierają się do startu piątkami. Jako pierwsi na starcie ustawiają się osoby będące w kategoriach najmłodszych,następnie kategorie kobiet oraz kategoria 60 lat i więcej. Od lat organizator nie wpływa na dobór zawodników do poszczególnych piątek startowych z wielu powodów np. całe rodziny które chcą jechać wspólnie, a każdy jest i w innej kategorii wiekowej. Generalnie, zawodnicy walczący o urwanie każdej sekundy, stają na stracie jako ostatni. To jest 9, 2 kilometrów ostrego podjazdu, i mimo wspólnego startu w grupach 5 - osobowych co 1 minutę, i tak każdy pracuje na "siebie". Przewidywany start do godziny 10.40 ORGANIZATOR
        KOMUNIKAT - OŚWIADCZENIA Wypełnij oświadczenia dla dorosłych i osób niepełnoletnich oraz dostarcz organizatorowi w dniu doprawy organizacyjnej lub w dniu startu. Warunkiem dopuszczenia do zawodów, jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie kolarskiej lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu /Dz. Ustaw nr 101, poz. 1095/. W zawodach prawo startu mają także osoby niepełnoletnie, które poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora zawodów oświadczenia z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w imprezie osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Wzór oświadczenia dostępny w biurze zawodów, oraz na stronie internetowej organizatora. Bez przekazania oświadczenia z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego nie będzie możliwy udział w zawodach. ORGANIZATOR
        KOMUNIKAT - KATEGORIA MTB ( OPEN ) Zgodnie z zapisem w regulaminie zawodnicy sklasyfikowani będą w 12 kategoriach wiekowych, bez względu na rodzaj roweru na którym zawodnik będzie startował. Ponadto organizator wprowadził dodatkową klasyfikację open dla rowerów górskich, z podziałem na kat. zawodniczek i zawodników. Rowery górskie MTB - 26, 27,5 I 29 cali oraz opony szerokie minimum 1,9 cala. ORGANIZATOR
Nagroda Konkurs - Film
        KOMUNIKAT - KONKURS  FILM W związku z Ogólnopolskim Rajdem Kolarskim ZDOBYWAMY PRADZIADA. organizator KTK KTUKOL – Głuchołazy, ogłasza konkurs na film związany z zawodami. Film powinien wskazywać: • organizatora, • start, • przejazd, • metę, • oraz podsumowanie imprezy Czas filmu – około 15 minut Uczestnicy konkursu przesyłają organizatorowi do dnia 15 czerwca 2017 r. film w wersji elektronicznej. Film powinien być umieszczony w serwisie youtube, a następnie link do niego przesłany na adres e-mail organizatora: elekkontakt@interia.pl Nadesłane filmy mogą zostać wykorzystane przez organizatora do celów reklamowych i promocyjnych. Autorzy 3 najciekawszych prac ,zostaną wyróżnieni koszulkami kolarskimi Zdobywamy Pradziada, a link do filmu będzie podany na stronie KTK KTUKOL – Głuchołazy z czytelnym wskazaniem autora. A więc naprawdę warto – zachęcamy do udziału i wspólnej promocji tej jedynej i pierwszej tego rodzaju imprezy organizowanej od 1993 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 1 lipca 2017 r. na stronie internetowej organizatora www.ktukol.pl Przesłanie filmiku do konkursu, jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika powyższych postanowień. ORGANIZATOR
           KOMUNIKAT - DODATKOWE ZAPISY - 5 maja 2017 r. zostanie uaktywniony formularz zgłoszeniowy     w przypadku czytaj pkt. 1 - 2 Z uwagi na wielkie zainteresowanie imprezą kolarską Zdobywamy Pradziada,informujemy że zgodnie z zapisem  w regulaminie, osoby które nie dokonają wpłaty na rachunek bankowy organizatora do dnia 1 maja 2017 r. , zostaną usunięte z listy zgłoszeniowej.Daje to możliwość organizatorowi dopisania do listy uczestników,pozostałych zainteresowanych udziałem w imprezie.W powyższej sprawie zamieścimy stosowny komunikat na stronie www.ktukol.pl informujący z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, o ewentualnym uruchomieniu dodatkowych zapisów za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jeżeli : 1.    nastąpi rezygnacja samego zainteresowanego udziałem w imprezie 2.    uczestnik zostanie wykreślony z listy zgłoszeniowej z powodu nieopłacenia startowego w podanym terminie. ORGANIZATOR
        KOMUNIKAT - WPISOWE Przypominamy że z dniem 1 maja 2017 r., upływa termin wpłat wpisowego. Zgodnie z zapisem zawartym w regulaminie,osoby które nie dokonają wpłaty na rachunek bankowy organizatora do dnia 1 maja 2017 r., zostaną usunięte z listy zgłoszeniowej. Po dokonaniu opłaty, proszę o przesłanie skanu dowodu wpłaty. Listę opłat aktualizujemy co 7 dni. W razie braku odnotowania opłaty proszę o informację e - mail : elekkontakt@interia.pl ORGANIZATOR
START WYŁĄCZNIE W KASKACH PEŁNYCH
        KOMUNIKAT - WYŻYWIENIE Uczestnicy rajdu powinni pamiętać ,że w bazie noclegowej nie ma możliwości zaopatrzenia w prowiant.Najlepszym rozwiązaniem ,jest dokonanie wcześniejszych zakupów, w miejscowości Vrbno, około 4 kilometrów od bazy noclegowej. ORGANIZATOR
TRASY DOJAZDU Opublikowano: 15 marca 2017 admin.  aktualizowano 23 maja 2017 r. KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE 2017
      KOMUNIKAT - Koszulka w ramach wpisowego Pragniemy poinformować ,że zamówiene koszulki są już realizowane u producenta.Daltego formularz zgłoszeniowy jest zablokowany, a wszelkie sprawy związane z edycją tylko poprzez kontakt z organizatorem e - mail : elekkontakt@interia.plelekkontakt@interia.pl Powód ? : Koszulki zamówione wg. podanych wcześniej rozmiarów, a tu dalej różne zmiany w rozmiarach. Nie jesteśmy sklepem lub hurtownią - proszę o zrozumienie. ORGANIZATOR
           KOMUNIKAT - SPRAWY ISTOTNE 1. Po dokonaniu opłaty wpisowego na wskazane w regulaminie konto organizatora oraz po przesłaniu skanu opłaty, sprawdź czy odnotowano wpłatę. W razie braku odnotowania opłaty startowego, prześlij informację do organizatora. Listę opłat aktualizujemy co 7 dni. 2. Po dokonaniu rezerwacji zakwaterowania i przesłaniu karty noclegowej, sprawdź czy odnotowano rezerwację. W razie braku zapisu, poinformuj organizatora. 3. Po dokonaniu zamówienia koszulki Zdobywamy Pradziada i przesłaniu karty zamówienia oraz skanu opłaty, organizator prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W razie braku potwierdzenia zamówienia, poinformuj organizatora. ORGANIZATOR
BRAK WOLNYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH !!!
        KOMUNIKAT - ZDJĘCIA Po zawodach przygotujemy fotorelację, tak ze startu jak i z podsumowania.Nie gwarantujemy jednak wykonanie zdjęć wszystkim uczestnikom wjazdu na Pradziada. ORGANIZATOR
        KOMUNIKAT - PARKING Parking Hvezda u podnuża Pradziada na starcie jest płatny. ORGANIZATOR
Cennik 2017