Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
  Termin i miejsce : Rajd Kolarski „”WITAMY WIOSNĘ” zostanie przeprowadzony 29 kwietnia 2017 r.( sobota ).Punktem finałowym rajdu będzie zjazd uczestników na teren Liceum Ogólnokształcącego  w Głuchołazach. Konkursy : Organizator rajdu przeprowadzi liczne konkursy o charakterze sprawnościowo – teoretycznym z nagrodami rzeczowymi dla 3 pierwszych zawodników. Ponadto organizator ufundował puchary okolicznościowe dla: Uczestnicy : Do udziału w konkursach i rywalizacji pucharowej, organizatorzy zapraszają młodzież szkolną, osoby indywidualne i zespoły reprezentujące szkoły, kluby lub grupy zrzeszone. Zgłoszenia : Zgłoszenia do udziału w konkursach przyjmowane będą w dniurajdu tj. 29 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 12.00.na boisku Liceum Ogólnokształcącym w Głuchołazach. 10.00 - 12.00  Przyjmowanie zgłoszeń – zapisy 10.30 – 13.00  Konkursy sprawnościowe 13.30 – 14.00 zakończenie rajdu, uroczyste wręczenie nagród
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL - Głuchołaz   
O fakcie udziału w zawodach i konkursach muszą być poinformowani rodzice ucznia, którzy powinni     decydować o tym czy ich dziecko może uczestniczyć w konkursie sportowym. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione. Organizator zastrzega sobie, prawo robienia zdjęć lub filmowania, uczestników rajdu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby związane z promocją imprezy i działalnością klubu KTK KTUKOL. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz do odwołania rajdu lub zmiany terminu imprezy w razie złych warunków atmosferycznych.
Szkoły, klubu lub grupy młodzieży zrzeszonej z Głuchołaz, Szkoły, klubu lub grupy młodzieży zrzeszonej z terenu GminyGłuchołazy, Szkoły, klubu lub grupy młodzieży zrzeszonej z poza rejonu Miasta i Gminy Głuchołazy
kolarski tor przeszkód, jazda żółwia na rowerze, konkurs techniczny, układanki znaków drogowych - puzzle gry i zabawy dla dzieci i młodzieży
Opublikowano: 31 marca 2017 r. admin. KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
Gmina Głuchołazy,Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,   GOSiR w Głuchołazach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach, Oddział PTTK w Głuchołazach, ZS w Głuchołazach - gry, zabawy,konkursy LO w Głuchołazach - obsługa organizacyjna Młodzieżowa Rada Miejska w Głuchołazach, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, Rehab Med - Usługi Rehabilitacyjne - Tymoteusz Jaroń, Sklep ŚWIAT ROWERU w Głuchołazach, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuchołazach Komenda Komisariatu Policji w Głuchołazach Straży Miejskiej w Głuchołazach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Głuchołazach
Organizator :
Przy współpracy :
Postanowienia ogólne :
Program :
kolarski tor przeszkód, jazda żółwia na rowerze, konkurs techniczny, konkurs z przepisów o ruchu drogowym, gry, zabawy dla dzieci i młodzieży
ORGANIZATOR  telefon organizatora : 500082086  e - mail : elekkontakt@interia.pl regulamin - pdf. 25 lat 1993 - 2017 Impreza dofinansowana ze środków UM w Głuchołazach 25 lat 1993 - 2017
REGULAMIN :
Impreza dofinansowana ze środków UM w Głuchołazach ORGANIZATORZY I PARTNERZY ZADANIA : PATRONAT MEDIALNY : Rehab Med Usługi Rehabilitacyjne Tymoteusz Jaroń ZOBACZ PREZENTACJĘ ZAPRASZAMY f Poleć f Udostępnij DLACZEGO WARTO BYĆ !!! KWIETNIA 29