Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2019 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA KOMUNIKATY Opublikowano: 30 sierpnia 2019 admin. TRASA ROWEROWA TRASA PIESZA 5 PAŹDZIERNIKA 2019 LECIE OBECNOŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ                        “OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY” 15 ZAPISY ZAKOŃCZONE Z uwagi na trudną przewidywalność warunków atmosferycznych, zastrzegamy  możliwość skrócenia tras rajdowych oraz przesunięcia zakończenia rajdu na godziny wcześniejsze. Zmana lokalizacji zakończenia rajdu : Meta - Zespół Szkół w Głuchołazach ul. Kaszubska 2 ( przy Ośrodku Banderoza ) Drodzy uczestnicy : W celu usprawnienia organizacyjnego podajemy kilka istotnych komunikatów, które mogą być jeszcze aktualizowane. Przy fontannie AMOREK ( Kawiarnia Amorek oraz Restauracja Miód Malina - Głuchołazy Zdrój ), dnia 5 października od godziny 8.30, otwarte zostaną niezależnie pracujące biura rajdowe : 1.sekretariat trasy rowerowej 2.sekretariat trasy pieszej 3.sekretariat osób zgłoszonych w dniu imprezy ( zgłoszenia będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc, czytaj nie przybycia osób wcześniej zgłoszonych ) •	W sekretariatach rajdowych, uczestnicy otrzymają paszporty rajdowe, w których należy otrzymać potwierdzenie na punktach kontrolnych •	O godzinie 8.45 - 9.00 uczestnicy trasy pieszej wychodzą na trasę w grupach lub indywidualnie, •	Do grup przedszkolnych i szkolnych przydzieleni zostaną uczniowie ZS odpowiedzialni za trasę pieszą, •	O godzinie 8.45 - 9.00 wyjazd uczestników na trasę rowerową w grupach, mając na uwadze bezwzględne respektowanie przepisów o ruchu drogowym ( pamiętajcie o dowodach tożsamości) •	Zjazd uczestników do Ośrodka Turystycznego Banderoza, w godzinach 11.00 - 12.00 •	 ( Piknik Turystyczny ( 11.00 - 14.00) •	Organizator nie oznacza trasy rowerowej i pieszej, a obowiązkiem uczestnika jest wcześniejsze zlokalizowanie punktów kontrolnych,( PK trasa rowerowa - Hotel Aspen w Podlesiu,PK - trasa piesza - Góra Chrobrego - kapliczka św. Anny •	W dniu startu opiekunom grup ( klasy, przedszkola), zostaną wręczone pakiety startowe ( bloczki na posiłek oraz paszporty rajdowe ).Istnieje możliwość odebrania pakietów grupowych w piątek godz. 17.00 w ośrodku Banderoza. Piknik Turystyczny: W Ośrodku Turystycznym BANDEROZA, odbędzie się wielki piknik, turystyczny. Liczymy na wspaniałą zabawę i dobre nastroje wszystkich, którzy tego dnia zechcą miło i aktywnie spędzić wolny czas. Cieszy nas bardzo że tak wiele organizacji , stowarzyszeń i instytucji publicznych ,wspiera naszą wspólną inicjatywę. Wielokrotnie to sami uczniowie głuchołaskich szkół, sponsorzy lub przedstawiciele stowarzyszeń, proponują i układają scenariusz pewnych etapów całego zadania, co pokazuje że imprezę można kształtować wspólnie, a każdy zaangażowany w jej przeprowadzenie, powinien czuć się współorganizatorem. W realizacji zadania, wspierają nas bardzo mocno uczniowie głuchołaskich szkół średnich oraz harcerze.Wierzymy głęboko, że udział uczniów w organizacji Rajdu Babie Lato w Górach Opawskich, będzie dla nich miłą i wartościową pracą wolontariacką, na rzecz promocji Gminy Głuchołazy i Powiatu Nyskiego na rzecz lokalnego środowiska. Upraszamy wszystkich uczestników, o przychylność i życzliwość w stosunku do organizatorów, szczególnie uczniów.   Program Rajdu - 5 października 2019 r. •	8.30 – 9.00 otwarcie biura rajdu – wydawanie materiałów rajdowych Głuchołazy Zdrój Fontanna “AMOREK” •	9.00 - wyjazd lub wyjście uczestników na trasy rajdowe ( rowerowa - piesza) •	11.00 - 13.00 zjazd uczestników do K.T.”SUDETY” oś. BANDEROZA w Głuchołazch, na Piknik Turystyczny,gdzie •	organizator przeprowadzi gry i zabawy dla dzieci,młodzieży oraz dorosłych. •	13.00 - 14.00 uroczyste podsumowanie rajdu •	Ogłoszenie wyników konkursów •	Loteria – losowanie roweru •	Wręczenie wyróżnień dla najliczniejszych rodzin •	Wręczenie Odznak Kolarskich ”Szlakiem Czarownic” •	Wręczenie Odznak Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego •	Promocja Dziecięcej Odznaki Miasta Orderu Uśmiechu Wręczenie nagród ufundowanych przez sponsorów dla najliczniejszych rodzin biorących udział w rajdzie na podstawie okazanego paszportu rajdowego z pieczątkami z punktów kontrolnych oraz losowanie cennej nagrody. PK Tras piesza : Góra Chrobego PK Trasa rowerowa : Hotel Aspen w Podlesiu •	 wręczenie pucharów dla najliczniejszych grup zorganizowanych, biorących udział w rajdzie •	wręczenie nagrody dla najmłodszego uczestnika rajdu, który samodzielnie pokonał trasę rowerową lub pieszą •	ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o Hotelu Aspen                     Z uwagi na trudną przewidywalność warunków atmosferycznych, zastrzegamy  możliwość skrócenia tras rajdowych oraz przesunięcia zakończenia rajdu na godziny wcześniejsze.  Masz pytania - zadzwoń - jesteśmy do Waszej dyspozycji : Joanna Jędrysek 	sekretariat	 	: +48 500029693    	 po godzinie 16.00 Eligiusz Jędrysek	komandor rajdu 	: +48 500082086 		 po godzinie 16.00  Dziękujemy i pozdrawiamy