Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego
Ogólnopolski Rajd Kolarsko - Pieszy - V edycja
Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja © 1974 -2022 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy rok zał. 1974 rok zał. 1974
Organizator zakłada w kolejnych latach oprócz Pradziada i Biskupiej Kopy, wybór innych Gór Pogranicza Polsko - Czeskiego,co pozwoli zgromadzić niepowtarzalną kolekcję medali Zdobywcy Gór Euroregionu Pradziada oraz pozyskać Odznakę Górami Pogranicza Polsko  Czeskiego.
Kolekcja medali Gór Pogranicza Polsko - Czeskiego Kolekcja medali Gór Pogranicza Polsko - Czeskiego
Długość tras oraz stopień trudności zależy od wybranego celu wyprawy rowerowej lub pieszej  samych zainteresowanych. Organizator nie wyznacza jednoznacznych tras, zachęcając do skorzystania z szerokiej propozycji szlaków rowerowych i pieszych po stronie Polskiej i Czeskiej.Zapraszamy do zgłoszenia indywidualnego, rodzinnego lub całych grup..
za zdobycie Biskupia Kopa - Pradziad - Śerak
 - 2022 -
Rok 2022 jest szczególny dla Głuchołaz, to czas obchodów 800 - lecia miasta. Z  tej okazji KTK KTUKOL przygotował nie lada gratkę dla kolekcjonerów i nie tylko.Medal jubileuszowy obrazujący 800 - lecie Głuchołaz, miasta położonego w województwie opolskim, w powiecie nyskim, na Dolnym Śląsku, na styku Gór Opawskich, Przedgórza Paczkowskiego i Płaskowyżu Głubczyckiego. Przez miasto przepływa rzeka Biała Głuchołaska.
za zdobycie Góry św.Anny
Medal 2019 Medal 2018 Medal 2020/2021
Góra Świętej Anny to najwyższe wzniesienie Wyżyny Śląskiej. Wzgórze zasłynęło jako miejsce kultu oraz punkt krwawych walk z czasów powstań śląskich. Dziś jest popularnym celem weekendowych wycieczek dla mieszkańców okolicznych miast.Na szczycie Góry św. Anny zbudowano w latach 80. XV wieku klasztor i kościół, który od XVIII wieku jest ważnym centrum pielgrzymkowym. W 2021 r. obchodzono Rok Powstań Śląskich, a 100 lat temu rozpoczął się kilkudniowy bój o Górę św. Anny między powstańcami a niemieckim Selbstschutzem. Bitwa ta była największym starciem zbrojnym III Powstania Śląskiego i została upamiętniona na jednym z filarów Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.Dla upamiętnienia tamtego wydarzenia prezentujemy medal upamiętniający powstańców  oraz bohaterów walk o polskość. 
Medal odzwierciedla trudną sytuację z jaką obecnie mierzy się cały Świat. Dlaczego ? .Dlatego że wszyscy tęsknimy za normalnością do tego co znamy i do czego byliśmy przyzwyczajeni. A medal będzie przypominał o tym że nic na tej ziemi nie jest pewne o czym wielu z nas zapomina, będzie także po latach pamiątką historyczną.
Przepiękne widoki,urokliwe trasy turystyczne oraz pamiątka - certyfikat i medal zdobywcy “Góry Kolarzy “- Pradziada, Biskupiej Kopy lub Zlatego Chlumu
Przepiękne widoki,urokliwe trasy turystyczne oraz pamiątka - certyfikat i medal zdobywcy “Góry Kolarzy “- Pradziada, lub Biskupiej Kopy.
PAMIĄTKOWY MEDAL PAMIĄTKOWY MEDAL MEDALE POPRZEDNICH EDYCJI GÓRAMI POGRANICZA POLSKO -CZESKIEGO POKONUJEMY GRANICE POZNAJEMY OKOLICE Z Głuchołaz w Jeseniki Górami Euroregionu Pradziada w tym roku w tym roku w tym roku kolarstwo - turystyka rowerowa - nordic walking projekt : Eligiusz Jędrysek Z Głuchołaz w Jeseniki Górami Euroregionu Pradziada ZAPRASZAMY 800 - lat GŁUCHOŁAZ 1222 - 2022 Medal jubileuszowy
Jak odebrać medal ? - ustal z organizatorem sposób przekazania medalu !!!
( *po dokonaniu opłaty wpisowego - czytaj regulamin )
Edycja specjalna *seria limitowana Dla lubiących wyzwania *seria limitowana
Wariant 1 - medale wysyłamy od 20 maja 2022 r. do 30.09.2022 r.                                                                                    Po wpłacie na konto organizatora kwotę w wysokości 10 zł. : PTTK - Oddział Głuchołazy-Bank Spółdzielczy Nr rach. 37 8891 0000 2015 6500 0983 0001 W tytule dopisek Górami Pogranicza - przesyłka medalu. Medal prześlemy listem poleconym na wskazany w e-mailu adres. Wariant 2 - odbiór osobisty w siedzibie KTK KTUKOL w Głuchołazach                                                                     Odbiór osobisty w siedzibie KTK KTUKOL w Głuchołazach w ustalonym wcześniej terminie, przy zachowaniu   wszelkich środków ostrożności. Pozdrawiamy : Joanna i Eligiusz Jędrysek - KTK KTUKOL - Głuchołazy * Medale wręczamy od 20 maja 2022 r.do   30.09.2022r.  Zastrzegamy sobie prawo wysyłki lub wręczenia medali do 30 dni od daty zdobycia wybranej góry.
GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO - turystyka bez granic - - bo tutaj warto przyjechaæ - GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO P O K O N U J E M Y G R A N I C E - P O Z N E A C I J L E M Y O K O 5 1 m 3 1 n K . A p . R m E Œ m 2 n 9 . p 4 . 1 m D A I Z D A R P B I S K U P I A K O P A 8 9 0 m n. p . m
WIZUALIZACJA
Z Głuchołaz w Jeseniki Górami Euroregionu Pradziada
 - 2022 -