Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego
Ogólnopolski Rajd Kolarsko - Pieszy - V edycja
Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja  © 1974 -2022 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy rok zał. 1974 rok zał. 1974 G³ucho³azy , dnia ............................................... ......................................................................... Nr Kolarski Zdobywca Pradziada - za wytrwałość    Regulamin Odznaki
Brakuje jeszcze kilka wjazdów,nic straconego - bądźcie wytrwali, projekt realizujemy także w latach następnych.Wszak odznaka tylko dla wytrwałych i trzeba solidnie zapracować na to wyróżnienie.
Odznakę KOLARSKI ZDOBYWCA PRADZIADA – ZA WYTRWAŁOŚĆ - może pozyskać każdy rowerzysta który  10 krotnie “zdobędzie” najwyższą górę czeskich Jeseników - Pradziada, podczas imprezy organizowanej przez KTK KTUKOL - Głuchołazy.W latach 1993 - 2017 był to rajd kolaraski “Zdobywamy Pradziada”, a od roku 2018, Ogólnopolski Rajd Gwiaździsty “GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO”. Jeżeli uczestniczyłeś w poprzednich edycjach imprezy Zdobywamy Pradziada oraz w projekcie Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego 10 razy i więcej lub teraz będzie to Wasz 10 wjazd, prześlij informację do organizatora.Na podstawie posiadanej ewidencji zweryfikujemy ilość wjazdów w latach poprzednich i po spełnieniu warunków uroczyście wręczymy odznakę. *Przyjmuję do wiadomości że moje dane oraz zgłoszonych osób niepełnoletnich : imię, nazwisko, miasto,klub, zostaną wykorzystane do sporządzenia listy zdobywców Kolarskiej Odznaki “za wytrwałość” i mogą zostać upublicznione w środkach masowego przekazu. Komisja weryfikacyjna - kontakt : tel. + 48 500082086 e - mail : elekkontakt@interia.pl Kontakt do administratora danych:  e - mail : elekkontakt@interia.pl  lub telefoniczny + 48 50008208
kolarstwo - turystyka rowerowa - nordic walking projekt : Eligiusz Jędrysek Z Głuchołaz w Jeseniki  Górami Euroregionu  Pradziada

WITAMY W KLUBIE

Kolarskich zdobywców królewskiej góry kolarzy   - Pradziada  1492 m n.p.m.

Odznakę KOLARSKI ZDOBYWCA PRADZIADA – ZA WYTRWAŁOŚĆ - może pozyskać każdy rowerzysta który  10 krotnie “zdobędzie” najwyższą górę czeskich Jeseników - Pradziada, podczas imprezy organizowanej przez KTK KTUKOL - Głuchołazy. W latach 1993 - 2017 był to rajd kolaraski “Zdobywamy Pradziada”, a od roku 2018, Ogólnopolski Rajd Gwiaździsty “GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO”. .
ZAPRASZAMY 800 -  lat GŁUCHOŁAZ 1222 - 2022