STRONA GŁÓWNA
GÓRA
ORGANIZATOR - KONTAKT : e - mail : elekkontakt@interia.pl     tel. + 48 500082086
ZAPRASZAMY 800 -  lat GŁUCHOŁAZ 1222 - 2022 kolarstwo - turystyka rowerowa - nordic walking projekt : Eligiusz Jędrysek
Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego
ZDOBYWCY
rok zał. 1974 Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja  © 1974 -2022 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy rok zał. 1974
Projekt 1/Projekt 2
Z Głuchołaz w Jeseniki  Górami Euroregionu  Pradziada
wg.daty otrzymania potwierdzenia
wg.daty otrzymania potwierdzenia
Po dokonaniu rejestracji i opłaty wpisowego zgodnie z regulaminem, na zdobycie minimum jednej wskazanej góry zgłoszony uczestnik ma  czas od 1 maja do 30 września 2022 r. Do tego czasu medal pamiątkowy jest gwarantowany !!! Odbiór medalu  >>>czytaj regulamin/zakładka-medal *w razie braku odnotowania “zdobycia” góry, prosimy o kontakt z organizatorem
Projekt 1/Projekt 2
strona główna strona główna