Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2015 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Opublikowano: 12 grudnia 2015 admin.
Działalność KTK KTUKOL, to popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i rekreacji.To udział członków naszego klubu, w dziesiątkach wyścigów ,udział w licznych imprezach rowerowych oraz rekreacyjnych. To możliwość realizacjji swoich pasji i zamiłowań, tak w kolarstwie jak i turystyce. Dziś klub to działalność turystyczna i działalność sportowa i w tym jego siła. Jako jeden z nielicznych klubów w Polsce, możemy zagwarantować wszechstronność związaną z działalnością rowerową. I tak też się dzieje, bo przecież, całe rodziny wspaniale realizują się, zarówno w kolarstwie i turystyce. Młodzież szkolna oraz osoby dorosłe, za sprawą działalności klubu Ktukol, uczestniczyła w bardzo wielu zawodach kolarskich oraz imprezach turystyczno-rowerowych. Członkowie naszego klubu, oraz uczniowie głuchołaskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, zdobywali Odznaki Turystyki Kwalifikowanej, różnych stopni. Zawodnicy z sekcji sportowej, reprezentując nasze miasto i województwo opolskie, uczestniczyli corocznie w dziesiątkach wyścigów kolarskich na terenie całej Polski i Czech, gdzie niejednokrotnie odnosili liczne i znaczące sukcesy. Wyżej wymieniony zadania realizujemy wspólnie z Gminą Głuchołazy - Wydziałem Promocji, Turystyki i Sportu, Starostwem Powiatowym w Nysie, Urzędem Marszałkowskim w Opolu, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy wielkiej pomocy i wsparciu wielu sponsorów i innych organizacji pozarządowych. Swoją działalność opieramy na społecznej i oddanej pracy, zarówno członków klubu KTUKOL, Świata Roweru TEAM oraz innych miłośników i pasjonatów kolarstwa i turystyki rowerowej, uczniów LO i ZS w Głuchołazach oraz wielu wspaniałym osobom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas uroczystego spotkania wręczono Odznaki Turystyczne , których w tym roku zweryfikowanych zostało ponad 150 szt. Spotkanie które przebiegło w bardzo miłej atmosferze,uświetnione występami dzieci z klasy 2 a i 3 a Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach, które odebrały złote doznaki turystyczne “Siedmiomilowe Buty”, było okazją do podziękowania wszystkim osobą, które poprzez swoje codzienne społeczne zaangażowanie i pracę na rzecz młodzieży, przyczyniają się do dobrej działalności Naszego Klubu.
NEW  Najaktywniejsi zawodnicy KTK „KTUKOL” w 2015 r. NEW RANKING TURYSTYCZNY 2015 NEW STATYSTYKA RODZINNA 2015 NEW ODZNAKI 2015 NEW ODZNAKI 2015 foto : Krzysztof Mróz
Medal Wolontariusz Klubowy
NEW  Medal40 lecia KTK KTUKOL NEW  Medal Wolontariusz Klubowy Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 1. Michał Maćkowski srebrny 14.06  Pińczyce kolarstwo szosowe start wspólny 2. Michał Maćkowski srebrny 14.10  Gliwice kolarstwo szosowe jazda parami 3. Kacper    Grubiak srebrny 14.10  Gliwice kolarstwo szosowe jazda parami 4. Jakub Małachowski brązowy 14.10  Gliwice kolarstwo szosowe jazda parami 5. Grzegorz    Lewtak brązowy 14.10  Gliwice kolarstwo szosowe jazda parami Mistrzostwa Opolszczyzny Lp. Imię Nazwisko Medal Data Miejsce Zawody 1. Kacper     Grubiak brązowy 25.01  Falmirowice kolarstwo przełajowe 2. Kacper     Grubiak złoty 06.06  Niwki jazda indywidualna na czas 3. Jakub Małachowsk brązowy 06.06  Niwki jazda indywidualna na czas 4. Jakub    Kubowicz brązowy 06.06  Niwki jazda indywidualna na czas 5. Jakub Małachowski złoty 07.06  Szczedrzyk jazda ze startu wspólnego 6. Michał  Maćkowski srebrny 07.06  Szczedrzyk jazda ze startu wspólnego 7. Jakub    Kubowicz brązowy 07.06  Szczedrzyk jazda ze startu wspólnego 8. Michał  Maćkowski złoty 05.09  Głuchołazy kolarstwo górskie 9. Grzegorz    Lewtak brązowy 05.09  Głuchołazy kolarstwo górskie 10. Piotr     Bednarek srebrny 05.09  Głuchołazy kolarstwo górskie 11. Mateusz      Rojek brązowy 05.09  Głuchołazy kolarstwo górskie NEW MEDALIŚCI 2015 NEW MEDALIŚCI 2015 Klasy sportowe Lp. Imię Nazwisko Klasa sportowa Uwagi 1. Jakub Kubowicz   II klasa sportowa  2. Kacper Grubiak   II klasa sportowa  kadra wojewódzka 3. Michał Maćkowski       II klasa sportowa  kadra wojewódzka 4. Jakub   Małachowski    II klasa sportowa  kadra wojewódzka 5. Grzegorz     Lewtak    II klasa sportowa  kadra wojewódzka 6. Mateusz    Wnęk   III klasa sportowa NEW UZYSKANE NORMY NAKLASY SPORTOWE 2015
Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu zaproszonych gości, którzy wręczyli liczne wyróżnienia oraz dyplomy i puchary wielu członkom klubu KTK KTUKOL, za  uzyskane wyniki sportowe i turystyczne. Medale za pracę wolontariacką  oraz liczne puchary, dyplomy i inne wyróżnienia, wręczali  :Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński, Pan Stanisław Szul - Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Andrzej Tokarz - Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego, Pan Jerzy Chmiel – Prezes Oddziału PTTK w Głuchołazach, Pan Marek Szymanowski - Kierownik Głuchołaskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pan Michał Raczyński - Przewodniczący  Regionalnej. Kom. Tur. Kol. w Opolu,Panowie Jacek Kanarski oraz Grzegorz Gunia -Radni Powiatu Nyskiego. Wielkie podziękowania za pomoc i wsparcie przy realizacji zadań związanych z działalnością klubu KTUKOL w 2015 r., na rzecz promocji, uprawiania i organizowania imprez kolarsko - turystycznych, zarząd klubu kieruje do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Starostwa Powiatowego Nysie, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, a szczególnie do sponsorów i organizacji pozarządowych. Podziękowania kierujemy także do członków głuchołaskich klubów kolarskich KTK KTUKOL,  Pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz do rodziców młodzieży zrzeszonej w klubie, za wspaniałą pracę na rzecz w/w imprez, a także do wszystkich, którzy wspomogli naszą inicjatywę.
1 2 3 4 5
strony relacje 2015
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA 2015
PROMOCJA REGIONU O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM PROMOCJA ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA        PROMOCJA KOLARSTWA I TURYSTYKI ROWEROWEJ PPPODSUMOWANIE SEZONU KOLARSKIEGO W KTK TKUKOL - GŁUCHOŁAZY W 2015 R.
poprzednia strona następna strona