Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
1 2 3 4 5
strony relacje 2016
Opublikowano: 28 stycznia 2016  admin. KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA 2016 czytaj więcej ...
27 stycznia 2016 r. w Centrum Kultury w Głuchołazach po raz dziewiąty, odbyła się uroczystość wręczenia medali, dyplomów i stypendiów uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe w roku szkolnym 2014/2015. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych nie zabrakło zawodników z KTK "KTUKOL" - Głuchołazy . Do otrzymania stypendium sportowego najlepszych sporowców rekomendowali dyrektorzy szkół oraz kluby sportowe. Przedstawiciele Głuchołaskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki sportowe, po dogłębnej analizie osiągnięć sportowych wytypowali uczniów, którzy zdobyli medal minimum mistrzostw województwa opolskiego lub wyżej w zawodach Szkolnego Związku Sportowego lub oficjalnych zawodach okręgowych związków sportowych i stowarzyszeń należących do Opolskiej Federacji Sportu. Najlepszym sportowcom ze Szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia stypendium sportowe ufundowały Stowarzyszenia. Medalami, dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi z klubu Ktukol, wyróżniono :  -
Jakuba Małachowskiego - KTK KTUKOL Michała Maćkowskiego - KTK KTUKOL Mateusza Rojka - KTK KTUKOL
Osiągnięte wyniki i aktywność sportowa to przede wszystkim zasługa samych zawodników, ale bez wsparcia i pomocy innych byłoby to niemożliwe do osiągnięcia. Szczególnie należy podziękować trenerowi Bogdanowi Szczęsnemu, działaczom klubowym, oraz rodzicom wszystkich naszych zawodników.  Ponadto wśród nagrodzonych byli także nasi klubowicze rekomendowani przez  SP Nr 2 za osiągnięcia w innych dyscyplonach sportu : Patryk Jędrysek - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GŁUCHOŁAZACH   Gratulujemy !!! - ZARZĄD KTK KTUKOL STYPENDIA SPORTOWE STYPENDIA SPORTOWE STYPENDIA SPORTOWE STYPENDIA SPORTOWE