Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
1 2 3 4 5
strony relacje 2016
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA 2016 SREBRNE GŁUCHOŁASKIE KOZY DLA KTK KTUKOL  Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz, po raz 22 wręczyło swoje wyróżnienia. To najstarsza lokalna nagroda w regionie. Laureatami tegorocznej Kozy Głuchołaskiej zostali : Głuchołaski Klub Karate oraz Uniwersytet III Wieku. Srebrną Kozę, czyli nagrodę wręczoną po raz drugi przyznano laureatowi pierwszej edycji, z 1995 r. KTK KTUKOL – Głuchołazy. O przyznaniu statuetek Kozy zdecydowała kapituła Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, które jest inicjatorem nagrody i organizatorem gali, na której są wręczane. Głosami czytelników serwisu Głuchołazyonline, Internetowa Koza powędrowała do Patrycji Prochot - Sojki, a Srebrna Internetowa Koza do klubu kolarskiego KTK KTUKOL. Wśród nominowanych, znaleźli się członkowie naszego klubu : Tomasz Rudnicki oraz Eligiusz Jędrysek, których wyróżnioni listami gratulacyjnymi. Głuchołaska Koza jest najstarszą nagrodą, którą społeczność honoruje najbardziej zasłużonych dla jej rozwoju. Po raz pierwszy przyznano ją w 1995 roku. Po niej pojawiły się nyskie Trytony czy oleskie Róże. Opublikowano: 07 luty 2016 admin. SREBRNE GŁUCHOŁASKIE KOZY SREBRNE GŁUCHOŁASKIE KOZY DLA KTK KTUKOL
PODZIĘKOWANIE : 
Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, sponsorom, a przede wszystkim wolontariuszom, klubowiczom KTK KTUKOL, tym obecnym oraz tym którzy w latach całej naszej długiej działalności, poprzez swoją pracę na rzecz klubu, środowiska lokalnego, przyczynili się do tak wielkiego wyróżnienia. Serdecznie dziękujemy osobom, które głosowały na Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy. Dzięki Waszym głosom, Internetową Kozą ,  uhonorowano  Nasz Klub. ZARZĄD KTK KTUKOL
Srebrna Koza dla KTK KTUKOL
glucholazyonline
glucholazyonline
Głuchołaskie Kozy Głuchołaskie Kozy Głuchołaskie Kozy Głuchołaskie Kozy czytaj więcej ... Głuchołaskie Kozy SREBRNE GŁUCHOŁASKIE KOZY PRZYZNANE W 2016 R. GŁUCHOŁASKA KOZA PRZYZNANA W 1995 R.