Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
1 2 3 4 5
strony relacje 2016
Opublikowano: 09 luty 2017 r.  admin. KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA 2017
Stypendia, medale i dyplomy  dla Ktukolowców
czytaj więcej ...
8 lutego 2017 r. w Centrum Kultury w Głuchołazach po raz dziesiąty odbyła się uroczystość wręczenia medali, dyplomów i stypendiów uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe w roku szkolnym 2015/2016. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych nie zabrakło zawodników z KTK "KTUKOL" - Głuchołazy . Do otrzymania stypendium sportowego najlepszych sporowców rekomendowali dyrektorzy szkół oraz kluby sportowe. Przedstawiciele Głuchołaskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki sportowe, po dogłębnej analizie osiągnięć sportowych wytypowali uczniów, którzy zdobyli medal minimum mistrzostw województwa opolskiego lub wyżej w zawodach Szkolnego Związku Sportowego lub oficjalnych zawodach okręgowych związków sportowych i stowarzyszeń należących do Opolskiej Federacji Sportu. Najlepszym sportowcom ze Szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia stypendium sportowe ufundowały Stowarzyszenia. Medalami, dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi za osiągnięte wyniki w kolarstwie z klubu Ktukol wyróżniono :  
Mateusza Rojka  Piotra Bednarka Grzegorza Lewtaka Jakuba Małachowskiego Michała Maćkowskiego
Osiągnięte wyniki i aktywność sportowa to przede wszystkim zasługa samych zawodników, ale bez wsparcia i pomocy innych byłoby to niemożliwe do osiągnięcia. Szczególnie należy podziękować trenerowi Bogdanowi Szczęsnemu, działaczom klubowym, oraz rodzicom wszystkich naszych zawodników.    Gratulujemy !!! - ZARZĄD KTK KTUKOL STYPENDIA SPORTOWE STYPENDIA SPORTOWE STYPENDIA SPORTOWE STYPENDIA SPORTOWE STYPENDIA SPORTOWE STYPENDIA SPORTOWE STYPENDIA SPORTOWE STYPENDIA SPORTOWE