Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA 2021
Promocja Gminy Głuchołazy
W maju obchodziliśmy setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego w którym Polacy wywalczyli przyłączenie Górnego Śląska do ziem polskich. Dla upamiętnienia i uczczenia tego wydarzenia, dodatkowym zadaniem dla rowerzystów i miłośników turystyki  pieszej w ramach Ogólnopolskiego Projektu "Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego", jest możliwość zapoznania się z miejscem upamiętniającym III Powstanie Śląskie  - Górą św. Anny. Śląskie wydarzenia sprzed 100 lat to ważna lekcja historii dla wszystkich Polaków, a obchody jubileuszu to okazja zarówno do pogłębienia wiedzy na ten temat, jak i refleksji nad naszymi dziejami w szerszym kontekście. Pamiątką udziału jest  piękny medal upamiętniający setną rocznicę historycznych wydarzeń. Podczas Festynu Rodzinnego na powitanie wakacji, medal pamiątkowy z rąk prezesa KTK KTUKOL Eligiusza Jędrysek, uroczyście otrzymała Wicewojewoda Opolski Pani Teresa Barańska. Spotkanie było okazją wspólnej rozmowy oraz przedstawienia wielu projektów z jakimi wychodzi Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL, działający przy PTTK Oddział w Głuchołazach, skierowanych do turystów małych i dużych odwiedzających Głuchołazy.
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA czytaj więcej ...