Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA 2022 Opublikowano: 12 czerwca 2022 admin.
Dzisiejsze spotkanie autorskie z Panem Markiem Michalakiem, Kanclerzem Kapituły Orderu Uśmiechu oraz byłym rzecznikiem praw dziecka, zorganizowane w sali widowiskowej Domu Kultury w Głuchołazach,  było miłą okazją do wręczenia Honorowej Dziecięcej Odznaki Turystycznej Miasta Orderu Uśmiechu. Wyróżnienie wraz  książeczką wycieczek oraz okazjonalnym medalem pamiątkowym obrazującym 800 – lecie Głuchołaz, uroczyście wręczyli, Dyrektor  PSP nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Pani Jolanta Błaszczyk,  a  z ramienia KTK KTUKOL, Pani Joanna Jędrysek oraz Prezes KTK KTUKOL, Pan Eligiusz Jędrysek. Warto wspomnieć że w   2018   roku   z   inicjatywy   Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu   Pana   Marka   Michalaka   i   autorki   projektu   uśmiechniętego   słoneczka, Pani   Ewy   Chrobak, Głuchołazy   otrzymały   tytuł   honorowy   Miasta   Orderu   Uśmiechu.   Wtedy   to   zrodził   się   wspólny   pomysł   Klubu   Turystyki Kolarskiej    -    KTUKOL    i    PSP    Nr    3    im.    Kawalerów    Orderu    Uśmiechu    w    Głuchołazach,    stworzenia    Dziecięcej    Odznaki Turystycznej,   która   będzie   zachęcała   dzieci   i   młodzież   szkolną,   nie   tylko   polską   do   wspólnych   wędrówek   pieszych i rowerowych   oraz poznania   naszego   miasta.Ogólnopolski Projekt   “Wędrujemy   -   Poznajemy"   z   możliwością   zdobycia jedynej takiej odznaki na Świecie, realizujemy od 1 czerwca 2021r.  Do  dnia dzisiejszego wręczono już kilkaset odznak dzieciom z Polski, Republiki Czeskiej, Ukrainy, bo celem edukacyjnego projektu jest poznanie historii najcieplejszego wyróżnienia na Świecie -  Orderu Uśmiechu. Podziękowano Burmistrzowi Głuchołaz, Panu Edwardowi Szupryczyńskiemu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głuchołazach, Panu Mariuszowi Migale ,za wsparcie i przychylność w realizacji wyjątkowego zadania .
Honorowa Dziecięca Odznaka Turystyczna  Miasta Orderu Uśmiechu
czytaj więcej ... tekst : E.J
A że było fajnie - zobaczcie sami.