Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2024 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA 2024 Opublikowano: 20 stycznia 2024 admin.
5 x DUŻA ZŁOTA DLA KTUKOLOWCÓW ! Zdobywanie   odznak   turystycznych   w   tym   kolarskich,   jest   świetną motywacją   uprawiania   turystyki   rowerowej   oraz   daje   możliwość poznania    całej    Polski    z    „siodełka    na    dwóch    kołach”.    Kolarska Odznaka   Turystyczna   PTTK   (KOT)   –   jedna   z   odznak   turystyki kwalifikowanej       ustanowiona       przez       Polskie       Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze posiada siedem stopni : • brązowy, • srebrny, • złoty, • duży brązowy (obowiązuje od 1 stycznia 2008), • duży srebrny, • duży złoty, • za wytrwałość. Na   zakończenie   69      Centralnego   Zlotu   Turystów   Kolarzy,   pięciu członków   naszego   Klubu,   otrzymało   po   spełnieniu   wielu   wymogów turystyczno   –   krajoznawczo   –   kilometrowych,   upragnione   odznaki w stopniu dużym złotym.
W/   w   wyróżnienie   wręczyli   :   Marek   Koba,   przewodniczący      oraz   Marian   Kotarski,   wiceprzewodniczący   Komisji   Turystyki   Kolarskiej ZG   PTTK.   Wcześniej   prezes   KTK   KTUKOL   –   Głuchołazy,   Eligiusz   Jędrysek   wręczył   medal   okolicznościowy   związany   z   800   –   leciem Głuchołaz,   Marianowi   Kotarskiemu,   prezesowi   Klubu   PTTK   „M-2”   z   Myszkowa,   zapraszając   do   odwiedzenia   Głuchołaz.   Gratulujemy wytrwałości i zaszczytnego wyróżnienia zdobywcom odznak. Zarząd KTK KTUKOL - Głuchołazy .