Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA Niniejszy regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.
1.Dziecięca Odznaka Turystyczna Miasta Orderu Uśmiechu zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Klub Turystyki Kolarskiej ”KTUKOL”-  Oddział PTTK w Głuchołazach oraz PSP Nr 3 w im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach 2.Celem ustanowienia odznaki jest zachęcenie dzieci i młodzież szkolną do wspólnych wędrówek pieszych  i rowerowych  oraz poznania turystycznego regionu Gminy Głuchołazy - Powiatu Nyskiego,Województwa Opolskiego i historii Orderu Uśmiechu.  3.Odznaka jest bezpłatna i jednostopniowa 4.Odznaka przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 12 roku życia i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich,     na wycieczkach szkolnych,przedszkolnych, rodzinnych, grupowych 5.Zdobycie odznaki polega na potwierdzeniu : zwiedzenia miasta Głuchołazy wejścia na Górę Chrobrego odbycia 3 dodatkowych wycieczek krajoznawczych w okolicy Głuchołaz lub miejsca zamieszkania dziecka ubiegającego się o odznakę 6.Potwierdzenie w okolicznościowych „książeczkach wycieczek” lub w specjalnie założonym zeszycie dokonuje pełnoletni opiekun              ( potwierdzenie stanowi np.: pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie, opis obiektów itp. ).Zachęca się by młody turysta w książeczce wykonywał rysunki, wklejał zdjęcia lub bilety wstępu, zbierał ozdobne pieczątki z wycieczek itp.Książeczki wycieczek przesyłmy również listem pocztowym - zwykłym. W tym celu należy zaadresowaną bąbelkową kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym przesłać na adres organizatora projektu - czytaj kontakt… 7.Pełnoletni opiekun młodego turysty starającego się o odznakę przesyła książeczkę wycieczek do weryfikacji na adres : Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” 48 – 340 Głuchołazy ul. Szymanowskiego 6/4 lub PSP Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach ul. Słowackiego 1, 48 – 340 Głuchołaz z dopiskiem “odznaka” 8. Odznaka jest bezpłatna ,a rodzic lub opiekun dziecka przesyła dokumenty weryfikacyjne wraz z zaadresowaną bąbelkową kopertą  zwrotną i znaczkiem pocztowym 9.Zdobywca Dziecięcej Odznaki Turystycznej Miasta Orderu Uśmiechu otrzymuje odznakę po pozytywnej weryfikacji książeczki potwierdzeń 10. Odznakę należy wręczać uroczyście np. podczas wspólnych imprez turystycznych, szkolnych 11.Projekt realizujemy  od 1 czerwca 2021  r., do wyczerpania puli przygotowanych odznak 12.Ustanawiający odznakę zastrzega sobie możliwość kontynuacji zadania w latach następnych 13.Interpretacja regulaminu należy do jedynej jednostki przyznającej odznakę tj. do Klubu Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy. 14. KTK KTUKOL zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownego komunikatu. Pomysłodawcy projektu : Joanna i Eligiusz Jędrysek - KTK ”KTUKOL” - Głuchołazy, Jolanta Midor  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach 
GŁUCHOŁAZY Opublikowano : 1 czerwca 2021 r.   Aktualizowano : 1 czerwca 2021 admin.
W   2018   roku   z   inicjatywy   Kanclerza   Pana   Marka   Michalaka   i   autorki   projektu   uśmiechniętego   słoneczka   -   Pani   Ewy   Chrobak, Głuchołazy   otrzymały   tytuł   honorowy   Miasta   Orderu   Uśmiechu.   Wtedy   to   zrodził   się   wspólny   pomysł   Klubu   Turystyki Kolarskiej    -    KTUKOL    i    PSP    Nr    3    im.    Kawalerów    Orderu    Uśmiechu    w    Głuchołazach,    stworzenia    dziecięcej    odznaki turystycznej,   która   będzie   zachęcała   dzieci   i   młodzież   szkolną,   nie   tylko   polską   do   wspólnych   wędrówek   pieszych   oraz poznania   naszego   miasta.   Odznaka   będzie   jednocześnie   nagrodą   za   wypełnienie   zadań   :   poznanie   historii   Orderu   Uśmiechu, zwiedzanie   Głuchołaz   –   Miasta   Orderu   Uśmiechu,      wejście   na   Górę   Chrobrego   i   przebycie      trzech   dodatkowych   wycieczek   po najbliższej okolicy. W   roku   bieżącym   projekt   będzie   realizowany   od   1   czerwca   2021      r.,   do   wyczerpania   puli   przygotowanych   odznak,a   dzięki     Międzynarodowej   Kapitule   Orderu   Uśmiechu,   na         odznace   i   książeczce   potwierdzeń,   wykorzystany   zostanie   element graficzny  uśmiechniętego słoneczka znanego na całym   świecie, co podkreśla jej wyjątkowość. Projekt   “Wędrujemy   -   Poznajemy"   z   możliwością   zdobycia   Dziecięcej   Odznaki   Turystycznej   Miasta   Orderu   Uśmiechu   to szczególne    "wyzwanie"    dla    najmłodszych,    ale    i    dla    ich    rodziców    -    opiekunów.    Do    udziału    w    zadaniu    zapraszmy    klasy szkolne,rodziny   z   małymi   dziećmi,turystów   odwiedzających   Głuchołazy,dzieci   i   młodzież   szkolną   nie   tylko   z   Polski.   W   roku 2021   zakładamy   wręczenie   wielu   odznak,   a   trwałość   zadania   przy   wsparciu   Gminy   Głuchołazy,Powiatu   Nyskiego   oraz   Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,mamy zamiar kontynuować w latach następnych. Kontakt w sprawie projektu:  Eligiusz Jędrysek - Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej przy KTK KTUKOL - Głuchołazy tel. + 48 500082086   e - mail : elekkontakt@interia.pl Jolanta Midor - PSP Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach tel. + 48 505994017 po godzinie 18.00 e - mali : psp3glucholazy@gmail.com
Wyjątkowy projekt i jedyna niepowtarzalna odznaka !!! GŁUCHOŁAZY DZIECIĘCA ODZNAKA TURYSTYCZNA MIASTA ORDERU UŚMIECHU
Bo tutaj warto przyjechać  - czyli :
Ogólnopolski Projekt GŁUCHOŁAZY
Jesteśmy mieszkańcami Głuchołaz, urokliwego miasta położonego przy granicy czeskiej w województwie opolskim. Lubimy wędrówki piesze i rowerowe. Zapraszamy Was serdecznie, bo to wyjątkowe miejsce i świetna baza wypadowa do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych ze względu na mnogość szlaków turystycznych.
tutaj warto przyjechać
Rok 2022 jest szczególny dla Głuchołaz, to czas obchodów 800 - lecia miasta. Z  tej okazji KTK KTUKOL przygotował nie lada gratkę dla kolekcjonerów i nie tylko.Medal jubileuszowy obrazujący 800 - lecie Głuchołaz, miasta położonego w województwie opolskim, w powiecie nyskim, na Dolnym Śląsku w  Górach Opawskich. Przez miasto przepływa jedna z dwóch górskich rzek opolszczyzny -  Biała Głuchołaska. Dlatego warto połączyć zdobywanie Dziecięcej Odznaki Turystycznej z możliwością pozyskania medalu specjalnego  z Głuchołaz .Ale o tym już przeczytacie w  opisie innego Ogólnopolskiego Projektu “GÓRAMI POGRANICZA POSKO - CZESKIEGO.
czytaj więcej … KONKURS