Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA GŁUCHOŁAZY DZIECIĘCA ODZNAKA TURYSTYCZNA MIASTA ORDERU UŚMIECHU
Bo tutaj warto przyjechać  - czyli :
Ogólnopolski Projekt GŁUCHOŁAZY tutaj warto przyjechać Brawo 27 CZERWCA !!! Muszla Leśna - Głuchołazy Zdrój ZAPRASZAMY WAS PO NAGRODY/UPOMINKI Mamo - Tato co Wy na to ? - KONKURS Fundatorzy nagród : Restauracja Miód Malina - Głuchołazy Zdrój KTK KTUKOL - Głuchołazy       A      AKROBACJE NA WAKACJE : Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami biorące udział w konkursie dnia 27 czerwca 2021 r. do Muszli Leśnej w Głuchołazach, gdzie w godzinach 13.00 - 17.00 będziemy na rodzinnym festynie z okazji rozpoczęcia wakacji.Będzie dużo radości, uśmiechu i bezpłatnych atrakcji oraz uroczyście wręczymy nagrody dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie.       Prawidłowe odpowiedzi !!! Pytanie 1 : Jak nazywali się bohaterowie dobranocki, którzy opowiedzieli o pomyśle stworzenia Dziecięcego Odznaczenia Orderu Uśmiechu ? Odpowiedź prawidłowa : Jacek i Agatka Pytanie 2 : Kto zgłasza kandydatów do Orderu Uśmiechu ? Odpowiedź prawidłowa : Dzieci zgłaszają kandydatów do Orderu Uśmiechu. Pytanie 3 : O tym kto dostanie Order Uśmiechu decyduje ? Odpowiedź prawidłowa : Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu Pytanie 4 : Kto jest autorką uśmiechniętego słoneczka - loga Orderu Uśmiechu ? Odpowiedź prawidłowa : Ewa Chrobak z Głuchołaz Pytanie 5 : Kto został pierwszym Kawalerem Orderu Uśmiechu ? Odpowiedź prawidłowa : prof. dr Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z Poznania Pytanie 6 : W którym roku ONZ nadało Orderowi Uśmiechu międzynarodową rangę ? Odpowiedź prawidłowa : W 1979 roku, ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Dziecka, sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim, nadał Orderowi Uśmiechu międzynarodową rangę Pytanie 7 : Kto obecnie piastuje zaszczytny tytuł Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu ? Odpowiedź prawidłowa : Marek Michalak, który 19.01.2007 roku, został powołany na urząd Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pytanie 8 : W którym roku odbył się Pierwszy Światowy Zlot Kawalerów Orderu Uśmiechu ? Odpowiedź prawidłowa : W 1996 roku odbył się Pierwszy Światowy Zlot Kawalerów Orderu Uśmiechu Pytanie 9 : W czasie uroczystości dekoracji Orderem Uśmiechu puchar jakiego soku należny wypić i w dodatku uśmiechnąć się ? Odpowiedź prawidłowa : Puchar soku z cytryny Pytanie 10 : W którym roku Głuchołazy otrzymały tytuł honorowy Miasta Orderu Uśmiechu ? Odpowiedź prawidłowa : 25 maja 2018 r. Pytanie 11 : Z okazji 50 - lecia Orderu Uśmiechu,na płycie głuchołaskiego stadionu ustanowiono rekord Polski z wpisem do księgi Guinnessa. Ile osób ułożyły znak graficzny Orderu Uśmiechu ? Odpowiedź prawidłowa : Na płycie głuchołaskiego stadionu 1024 osoby ułożyły znak graficzny Orderu Uśmiechu. Pytanie 12 : Jakę górę należy "zdobyć" w ramach projektu "Wędrujemy - Poznajemy - Dziecięca Odznaka Turystyczna Miasta Orderu Uśmiechu" ? Odpowiedź prawidłowa : Górę Chrobrego Pytanie 13 : Jak mają na imię mali wędrowcy znajdujący się na odznace ? Odpowiedź prawidłowa : Iskierka i Promyk Pytanie 14 : W którym roku założono Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL - Głuchołazy ? Odpowiedź prawidłowa : W 1974 r. Pytanie 15 : W którym roku miała miejsce uroczystość nadania PSP nr 3 w Głuchołazach imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu ? W 2019 r. Regulamin konkursu : *Organizatorem Konkursu jest Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy *Do udziału w konkursie organizator zaprasza wszystkie dzieci do których adresowana jest Dziecięca Odznaka Turystyczna Miasta Orderu Uśmiechu pod opieką dorosłych, których rolą będzie zapoznanie dzieci z informacjami zawartymi na platformie internetowej dotyczącej projektu, gdzie zawarto wszystkie odpowiedzi konkursowe. *Wśród uczestników biorących udział w e - konkursie którzy w dniach 10 - 20 czerwca 2021 r. nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy nagrody ufundowane przez Restaurację Miód Malina oraz KTK KTUKOL. *W razie nadesłania dwóch lub więcej formularzy konkursowych tego samego uczestnika czytaj dziecka biorącego udział w e-konkursie pod opieką osoby dorosłej, organizator uwzględni formularz z wcześniejszą datą- godziną. *Organizator e - konkursu skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zwycięzcami i ustali sposób przekazania nagród - upominków. * Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody - upominku bezpośrednio lub razem ze zdobytą Dziecięcą Odznaką Turystyczną Miasta Orderu Uśmiechu *Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w e - konkursie wyraża zgodę w imieniu swoim i wszystkich niepełnoletnich osób będących pod jego opieką na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją konkursu.  *Przyjmuję do wiadomości że moje dane oraz zgłoszonych osób niepełnoletnich : imię, nazwisko, miasto, zostaną wykorzystane do sporządzenia list nagrodzonych uczestników organizowanego konkursu. *Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 7 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia, wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. * Zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję regulamin e – konkursu związanego z Ogólnopolskim Projektem Wędrujemy – Poznajemy *Polityka prywatności rok zał. 1974 Prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania udzieliło większość dzieci, a nagrody mamy dla wszystkich !!!
ORGANIZATOR KONKURSU - KONTAKT : KlubTurystyki Kolarskiej KTUKOL - Głuchołazy e - mali : elekkontakt@interia.pl tel. + 48 500082086