Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA rok zał. 1974
Pełnoletni opiekun młodego turysty starającego się o odznakę, przesyła książeczkę wycieczek do weryfikacji na adres : Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” 48 – 340 Głuchołazy ul. Szymanowskiego 6/4 lub PSP Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach ul. Słowackiego 1, 48 – 340 Głuchołaz z dopiskiem “odznaka” Odznaka jest bezpłatna ,a rodzic lub opiekun dziecka przesyła dokumenty weryfikacyjne wraz z zaadresowaną bąbelkową kopertą zwrotną i znaczkiem pocztowym ( odznakę przesyłamy listem zwykłym). Zdobywca Dziecięcej Odznaki Turystycznej Miasta Orderu Uśmiechu otrzymuje odznakę po pozytywnej weryfikacji książeczki potwierdzeń O dznakę przyznaje referat weryfikacyjny działający przy KTK KTUKOL - Głuchołazy odznak turystyki kolarskiej PTTK w zakresie uprawnień weryfikacyjnych Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT) małej: brązowej, srebrnej, złotej oraz odznak ustanowionych przez KTK KTUKOL :Szlakiem Czarownic, Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego, Kolarski Zdobywca Pradziada. Odznakę należy wręczać uroczyście np. podczas wspólnych imprez turystycznych, szkolnych Kontakt w sprawie projektu:  Eligiusz Jędrysek - Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej przy KTK KTUKOL - Głuchołazy tel. + 48 500082086   e - mail : elekkontakt@interia.pl Jolanta Midor - PSP Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach tel. + 48 505994017 po godzinie 18.00   e - mali : psp3glucholazy@gmail.com
Rok założenia 1974 PROMOCJA REGIONU O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM PROMOCJA ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA PROMOCJA KOLARSTWA I TURYSTYKI ROWEROWEJ https://ktukol.pl/
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach Priorytety Szkoły : Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. ________________________________________ Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. ________________________________________ Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. http://psp3glucholazy.pl/
GŁUCHOŁAZY DZIECIĘCA ODZNAKA TURYSTYCZNA MIASTA ORDERU UŚMIECHU
Bo tutaj warto przyjechać  - czyli :
Ogólnopolski Projekt GŁUCHOŁAZY tutaj warto przyjechać