Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA GŁUCHOŁAZY DZIECIĘCA ODZNAKA TURYSTYCZNA MIASTA ORDERU UŚMIECHU
Bo tutaj warto przyjechać  - czyli :
Ogólnopolski Projekt GŁUCHOŁAZY
Geneza : W 2018 roku Głuchołazy, z inicjatywy Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu - Marka Michalaka i autorki projektu znanego na całym świecie "słoneczka" - Ewy Chrobak, otrzymały tytuł honorowy Miasta Orderu Uśmiechu. Wtedy to zrodził się wspólny pomysł Klubu Turystyki Kolarskiej „KTUKOL”, działającego przy PTTK Oddział w Głuchołazach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, stworzenia dziecięcej odznaki turystycznej, która będzie zachęcała dzieci i młodzież szkolną, nie tylko polską, do wspólnych wędrówek pieszych i rowerowych oraz poznania naszego regionu i historii Orderu Uśmiechu. Cel I : Możliwość „zdobycia” Dziecięcej Odznaki Turystycznej Miasta Orderu Uśmiechu. • Odznaka ta będzie jednocześnie nagrodą dla dzieci za wypełnienie zadań: poznanie historii Orderu Uśmiechu, zwiedzanie Głuchołaz – Miasta Orderu Uśmiechu, wejście na Górę Chrobrego i odbycie trzech dodatkowych wycieczek po atrakcyjnym regionie turystycznym Województwa Opolskiego. • Zdobywcy odznaki nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z jej nabyciem. Będzie ona całkowicie bezpłatna i po zweryfikowaniu legitymacji uroczyście wręczana podczas imprez turystycznych lub sportowych. • Wyjątkowość projektu "Wędrujemy - Poznajemy" to możliwość po wypełnieniu zadań turystyczno - krajoznawczych, "zdobycia" jedynej dziecięcej odznaki na Świecie ze znakiem graficznym Orderu Uśmiechu, a co za tym idzie to możliwość promocji Gminy Głuchołazy i Województwa Opolskiego nie tylko w Polsce. Mając wieloletnie doświadczenie w podobnych działaniach, projekt "Wędrujemy - Poznajemy" z możliwością pozyskania Dziecięcej Odznaki Turystycznej Miasta Orderu Uśmiechu - to szczególne "wyzwanie" dla najmłodszych, ale i dla ich rodziców - opiekunów. W roku 2021 zakładamy wręczenie 300 - 500 odznak, a trwałość zadania to możliwość "zdobycia" odznaki w latach następnych. Cel II : Edukacyjno – promocyjny • Celem edukacyjnego projektu o zasięgu ogólnopolskim pn. "Wędrujemy – Poznajemy”,   skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej ,jest zachęcenie do wspólnych wędrówek pieszych i rowerowych oraz poznania urokliwego turystycznie regionu województwa opolskiego i  historii Orderu Uśmiechu. Cel III : Zwiększenie entuzjazmu, optymizmu oraz równowagi duchowej   • Świat niby ten sam, a jednak inny. Pandemia zmieniła nasze życie, a zdalne nauczanie znacznie ograniczyło aktywność sportową oraz turystyczną, relacje z rówieśnikami i nauczycielami. Dzisiaj ostrożnie próbujemy wracać do  normalności, do naszych pasji i zamiłowań. Jesteśmy przekonani że aktywności fizyczna utrwali lepszy obraz własnej osoby oraz umocni poczucie wartości, a także zwiększy entuzjazm i optymizm, czyli same superlatywy, tak istotne teraz, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.Dlatego już dzisiaj zapraszamy Was do turystycznego „wyzwania”, które o czym jesteśmy głęboko przekonani, sprawi Wam szczególnie teraz wiele radości. Przekażcie swoim rodzicom, babciom i dziadkom oraz oczywiście nauczycielom, że kolorowa i jedyna taka odznaka na Świecie jest w Głuchołazach i czeka na Was. Bądźcie więc gotowi na niezapomniane tylko pozytywne wrażenia turystyczno - odkrywcze, z dala od laptopów i komputerów, na zwiększoną aktywność sportową. • Cel IV : Przestrzeganie zaleceń związanych z Covid – 19 czyli - DDM • Zadanie rozłożymy w czasie i dostosujemy do wszystkich wymogów i obostrzeń związanych z walką z koronawirusem, a trzymając dystans, liczymy że dzięki namiastce tego co organizowaliśmy w poprzednich latach, w dobie walki z koronawirusem, będziemy jeszcze bliżej naszych pasji i zamiłowań.
Jesteśmy mieszkańcami Głuchołaz, urokliwego miasta położonego przy granicy czeskiej w województwie opolskim. Lubimy wędrówki piesze i rowerowe. Zapraszamy Was serdecznie, bo to wyjątkowe miejsce i świetna baza wypadowa do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych ze względu na mnogość szlaków turystycznych
tutaj warto przyjechać