Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja  © 1974 -2017 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Szlakiem Czarownic Starostwo   Powiatowe   w   Nysie   we   współpracy   z   Miastem   Sumperk   oraz   Stowarzyszeniem   Ruchu   Turystycznego Jeseniky   postanowiło   wykorzystać   jedną   z   ponurych   legend   XVII   -   wiecznego   księstwa   nyskiego   i   uczynić   z   niej atrakcję    turystyczną.    Jest    to    ścieżka    rowerowa    wskazująca    najciekawsze    miejsca    związane        z    „polowaniem    na czarownice".   Projekt   pod   nazwą   „Szlakiem   czarownic      po   czesko   -   polskim   pograniczu"   zabierze   nas   w   magiczną podróż,   pełną   tajemniczości,   mroku,   intryg   i   zagadek.   Podobny   trakt   istnieje   już   w   Czechach   i   biegnie   z   miejscowości Mohelnice   przez   Sumperk,   Jesenik,   a   kończy   się   w   Zlatych   Horach.   Polska   wersja   jest   jej   przedłużeniem.   Naszą wyprawę   rozpoczynamy   więc   w   Zlatych   Horach,   następnie   szlak   czarownic   biegnie   do   Głuchołaz,   Nysy,   Otmuchowa   i Paczkowa,   gdzie   kończy   się   przed   Domem   Kata.   Miejsca   te   wybrano   nie   bez   powodu.   Charakteryzuje   ich   niezwykle burzliwa   historia   związana   z   polowaniem   na   czarownice.   Ma   to   być   szlak   upamiętniający   jedną   z   największych zbrodni   i   największego   męczeństwa   w   historii   ludzkości.   Na   trasie   turyści   znajdą   nie   tylko   tablice   informacyjne   z opisem wydarzeń, lecz również krzyże pokutne.  Chcecie   Państwo   w   ciekawy   sposób   poznać   walory   krajoznawcze,   historię   i   zabytki   regionu   nysko-jesenickiego? Zapraszamy   na   rowerowy   szlak   czarownic!   Dla   wszystkich,   którzy   go   zdobędą   i   udokumentują,   w   określony   w regulaminie   sposób,   przejazd   przez   miejsca   wskazanie   na   trasie,   mają   szanse   zdobyć   małą   i   dużą   odznakę   kolarską   - "Szlakiem czarownic". Zapraszamy na szlak! czytaj regulamin odznaki … Głównym założeniem produktu jest przybliżenie w atrakcyjny sposób mieszkańcom pogranicza polsko-czeskiego historii procesów czarownic i czasów inkwizycji regionu oraz rozszerzenie oferty turystycznej pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej – rowerowej. GŁÓWNE   ATRAKCJE :   T urystyczna   trasa   rowerowa   „Szlakiem   czarownic”   o   długości   ok.   85   km,   która   stanowi   kontynuację istniejącej   po   stronie   czeskiej   rowerowej   ścieżki   „Szlakiem   czarownic”,   powstałej   w   latach   2005-2006.   Czeski   odcinek trasy   liczy   ok.   140   km   i   biegnie   z   miejscowości   Mohelnice   przez   Šumperk,   Jeseník   do   Zlatych   Hor,   gdzie   łączy   się   z polską   częścią   trasy   i   biegnie   dalej   przez   Głuchołazy,   Nysę,   Otmuchów   do   Paczkowa.   Na   trasie   po   stronie   polskiej ustawiono   10   tablic   informacyjnych   z   mapą   przebiegu   szlaku   i   opisem   wydarzeń   historycznych   oraz   ciekawych zabytkowych   obiektów   znajdujących   się   przy   szlaku,   np.   grób   czarownicy,   Góra   Czarownic   (Hexenberg),   krzyże pokutne.   Od   niedawna   istnieje   możliwość   zdobycia   Regionalnej   Kolarskiej   Odznaki   Turystycznej   „Szlaku   czarownic” –   regulamin   odznaki   znajduje   się   na   stronach   Starostwa   Powiatowego   w   Nysie   www.powiat.nysa.pl   oraz   Klubu Turystyki Kolarskie Ktukol z Głuchołaz www. ktukol.pl Ekspozycja   muzealna   zlokalizowana   w   Muzeum   w   Nysie   w   3   salach   oraz   na   dziedzińcu.   IZBA   ZIELARKI   –   w   tej przestrzeni     wystawowej     zawarte     zostały     podstawowe     informacje     dotyczące     kobiet     zielarek,     znachorek, ziołolecznictwa,   akuszerek.   Zamieszczone   tu   oryginalne   obiekty   w   postaci   naczyń   glinianych,   szklanych,   moździerzy, pochodzą ze zbiorów archeologicznych Muzeum w Nysie. SALA   SĄDOWA    –   pomieszczenie   pokazuje   miejsce,   gdzie   toczyły   się   procesy   o   czary   w   Nysie,   stąd   ważnym   elementem wystroju   sali   jest   miejsce   przy   stole   z   epoki   dla   inkwizytora,   na   stole   otwarta   księga   „Młota   na   czarownice”,   obok stojący    krzyż    z    możliwością    jego    zawieszenia    na    szyi    podczas    procesji    lub    przejścia    inkwizytora    do    innego pomieszczenia.   W   sali   znajdują   się   dwa   portrety   w   zabytkowych   ramach,   przedstawiające   biskupa   Karola   Ferdynanda Wazę    i    biskupa    pomocniczego,    działającego    w    Nysie,    Jana    Baltazara    Liesch    von    Hornau,    którego    decyzją    było postawienie    w    Nysie    wolnostojącego    pieca    do    palenia    czarownic.   Wystrój    sali    stanowią    oryginalne    muzealia    ze zbiorów   Muzeum   w   Nysie   w   postaci   katowskiego   miecza   z   1708   roku,   halabardy,   oryginalny   topór.   Stare   żelazne drzwi, stół, krzesła, zwisający z sufitu świecznik są także oryginalnymi obiektami ze zbiorów muzealnych. WIĘZIENIE   I   SALA   TORTUR       więzienie   w   lochu   służyło   przetrzymywaniu   w   kajdanach   podejrzanej   o   czary   kobiety,   przed mającym   się   odbyć   procesem   lub   w   trakcie   jego   trwania,   jeśli   oskarżona   nie   przyznawała   się   do   zarzucanych   jej przestępstw.   Wśród   pokazanych   tu   narzędzi   tortur   znajdują   się   „widełki   heretyka”,   zakładane   na   szyję   skazanego   z wysoko   uniesioną   głową,   by   każda   próba   opadania   głowy   powodowała   cierpienie   wbijającymi   się   w   brodę   i   klatkę piersiową    ostrymi    widełkami,    a    także    „łapacz”,    nazywany    też    jarzmem,    który    składał    się    z    żelaznego    uchwytu osadzonego   na   długim   drążku   –   wewnątrz   pierścienia   obejmującego   szyję   ofiary,   rozmieszczone   były   ostre   kolce,   które przy każdej próbie poruszenia się dotkliwie raniły. DROGA   SKAZANYCH   –   to   plansze   usytuowane   na   dziedzińcu   muzealnym,   które   stanowią   element   ilustrujący miejsca   na   mapie   Śląska,   gdzie   toczyły   się   procesy   o   czarostwo,   a   także   mapa   Księstwa   Nyskiego,   plan   XVII-wiecznej Nysy    ze    wskazaniem    miejsca    lokalizacji    pieca    na    czarownice,    szubienicy    miejskiej    i    Hexenbergu    /Wzgórza Czarownic/.   Pozostałe   plansze   ilustrują   mechanizmy   „polowań   na   czarownice”,   a   także   wybrane   cytaty   z   „Młota   na czarownice”. czytaj regulamin odznaki …

Zapraszamy na stronę internetową Szlaku Czarownic …

2 2 czytaj więcej … czytaj więcej … czytaj więcej … czytaj więcej … czytaj więcej … czytaj więcej … KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA