Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Termin : 7 grudnia 2018 r. godz. 17.00 Miejsce : PSP nr 3 w Głuchołazach ul.Słowackiego 1 ODZNAKI 1.Do dnia 20.11.2018 r.,prosimy o dostarczenie książeczek wycieczek kolarskich KOT,celem weryfikacji i wręczenia odznak na podsumowaniu sezonu, 2. Do dnia 20.11.2018 r. , prosimy o dostarczenie książeczek do weryfikacji odznak ustanowionych przez KTK KTUKOL, GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO  oraz SZLAKIEM CZAROWNIC, 3. Dla zainteresowanych : do dnia 30.11.2018 r., prosimy o dostraczenie wszystkich odznak, zdobytych w sezonie kolarskim - 2018 przez członków KTK KTUKOL.Odznaki zostaną uroczyście wręczone podczas podsumowania sezonu, RANKING SPORTOWY Ranking sportowy, aktualizowany co miesiąc na stronie KTK KTUKOL czytaj ranking sportowy RANKING TURYSTYCZNY W rankingu turystycznym, klasyfikowani będą jedynie członkowie KTK KTUKOL, z aktualnie opłaconą składką członkowską, którzy startują w barwach klubu i w sposób czytelny i oczywisty, w terminie podanym przez Zarząd Klubu KTUKOL, udokumentują udział w imprezach turystyczno - rowerowych, ogólnodostępnych, oraz udokumentują zdobycie odznak (np. listy uczestników, pieczątki w książeczkach wycieczek kolarskich). Członkowie klubu biorący udział w organizacji imprez klubowych - uznawani są jako uczestnicy imprezy. czytaj ranking turystyczny Przykładowy formularz do rakingu turystycznego należy przesłaćdo dnia 20.11.2018 r.   e - mail :elekkontakt@interia.pl WOLONTARIUSZ KLUBOWY Podczas uroczystego podsumowania, wręczone zostaną okazjonalne medale dla wszystkich wolontariuszy, czynnie wspierających naszą działalność, na rzecz promocji kolarstwa i turystyki rowerowej. Każdy wolontariusz który uzyska odpowiednią ilość pkt. otrzyma okazjonalny i niepowtarzalny medal „ Wolontariusz KTK KTUKOL” 
STATYSTYKA RODZINNA Klasyfikacja rodzinna obejmuje 3 lub więcej członków najbliższej rodziny, którzy na koniec danego sezonu kolarsko - turystycznego spełnią następujące kryteria: - posiadanie lub zdobycie na koniec roku przez każdego członka rodziny odznaki KOT, w stopniu minimum brązowym, - udział w minimum 5 imprezach turystycznych lub kolarskich,( w tym 3 organizowanych przez KTK KTUKOL), gdzie nie wymagane jest posiadanie licencji zawodniczej np. Family Cup, Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego, Witamy Wiosnę, maraton kolarskiAUDAX, Cykloopawy, Babie Lato w Górach Opawskich, W statystyce rodzinnej wyróżnione zostaną wszystkie rodziny,których członkowie należą do KTK KTUKOL, posiadają aktualnie opłaconą składkę klubową i startują w imprezach w barwach klubu KTUKOL.   wystawa z  działalności Klubu KTK  KTUKOL - Głuchołazy uroczyste podsumowanie sezonu kolarsko - turystycznego 2018 ogłoszenie wyników w rankingu sportowym ogłoszenie wyników w rankingu turystycznym wręczenie okazjonalnych medali Wolontariusz Klubowy wręczenie odznak turystyki kolarskiej wręczenie odznak turystycznych wręczenie pucharów okolicznościowych w klasyfikacji rodzinnej wręczenie dyplomu i upominku dla najmłodszego zdobywcy KOT w 2018 r. wręczenie podziękowań z pracę na rzecz popularyzowania kolarstwa i turystyki rowerowej omówienie kalendarza imprez na 2019 r.                                                                                                                                                                   Zarząd KTK KTUKOL
Medal -Certyfikat Wolontariusz Klubowy  2017 r.
Opublikowano: 22 października   2018 E.Jędrysek KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA e - mail : elekkontakt@interia.pl telefon : 500082086 po godzinie 18.00 Eligiusz Jędrysek
PODSUMOWANIE SEZONU KOLARSKIEGO ZA 2018 r.
KOMUNIKATY PROGRAM
Dodatkowe informacje lub ewentualne uwagi do zestawienia, można zgłaszać telefonicznie  do 20.11.2018 r. nr tel. 530 210 085
Opublikowano: 14 listopad 2018  admin. Zestawienie rankingu: Bogdan Szczęsny