KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA PODZIĘKOWANIA - WYRÓŻNIENIA - DYPLOMY
Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja © 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy SREBRNE GŁUCHOŁASKIE KOZY DLA KTK KTUKOL  Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz, po raz 22 wręczyło swoje wyróżnienia. To najstarsza lokalna nagroda w regionie. Laureatami tegorocznej Kozy Głuchołaskiej zostali : Głuchołaski Klub Karate oraz Uniwersytet III Wieku. Srebrną Kozę, czyli nagrodę wręczoną po raz drugi przyznano laureatowi pierwszej edycji, z 1995 r. KTK KTUKOL – Głuchołazy. O przyznaniu statuetek Kozy zdecydowała kapituła Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, które jest inicjatorem nagrody i organizatorem gali, na której są wręczane. Głosami czytelników serwisu Głuchołazyonline, Internetowa Koza powędrowała do Patrycji Prochot - Sojki, a Srebrna Internetowa Koza do klubu kolarskiego KTK KTUKOL. Wśród nominowanych, znaleźli się członkowie naszego klubu : Tomasz Rudnicki oraz Eligiusz Jędrysek, których wyróżnioni listami gratulacyjnymi. Głuchołaska Koza jest najstarszą nagrodą, którą społeczność honoruje najbardziej zasłużonych dla jej rozwoju. Po raz pierwszy przyznano ją w 1995 roku. Po niej pojawiły się nyskie Trytony czy oleskie Róże. Opublikowano: 07 luty 2016 admin. SREBRNE GŁUCHOŁASKIE KOZY SREBRNE GŁUCHOŁASKIE KOZY DLA KTK KTUKOL
PODZIĘKOWANIE : 
Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, sponsorom, a przede wszystkim wolontariuszom, klubowiczom KTK KTUKOL, tym obecnym oraz tym którzy w latach całej naszej długiej działalności, poprzez swoją pracę na rzecz klubu, środowiska lokalnego, przyczynili się do tak wielkiego wyróżnienia. Serdecznie dziękujemy osobom, które głosowały na Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy. Dzięki Waszym głosom, Internetową Kozą ,  uhonorowano  Nasz Klub. ZARZĄD KTK KTUKOL
Srebrna Koza dla KTK KTUKOL
glucholazyonline
glucholazyonline
Głuchołaskie Kozy Głuchołaskie Kozy Głuchołaskie Kozy Głuchołaskie Kozy czytaj więcej ... Głuchołaskie Kozy SREBRNE GŁUCHOŁASKIE KOZY PRZYZNANE W 2016 R. GŁUCHOŁASKA KOZA PRZYZNANA W 1995 R.
Dnia 12 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej Nr 1 , odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału PTTK w Głuchołazach,na którym uroczyście wręczonio wyróżnienia za pracę na rzecz promocji turystyki kolarskiej. Dyplomem Honorowym PTTK ZG wyróżniono : Antoninę Bejnar oraz Joannę Jędrysek z KTK KTUKOL - Głuchołazy, Dyplomem Honorowym PTTK - Za Pomoc i Współpracę - wyróżniono : Gminny Ośrodek Sporti i Rekreacji w Głuchołazach, Panią Jolantę Midor oraz Panią Małgorzatę Konieczną - SP Nr 2 w Głuchołazach, Pana Jacka Laskowskiego - Kompleks Turystyczny BANDEROZA w Głuchołazach Pana Krzysztofa Zielińskiego - INTERMARCHE w Głuchołazach
3 czerwca 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim odbył się jubileusz 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na Opolszczyźnie. Początek działalności – o czym wspomniał Lucjusz Bilik, prezes porozumienia oddziałów PTKK województwa opolskiego – datuje się na 18 grudnia 1950 roku, kiedy to połączyły się Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Towarzystwo Krajoznawcze. Obecnie PTTK stanowi największą organizację pozarządową w Polsce. Opolskie PTTK zrzesza trzy tysiące członków skupionych w jedenastu oddziałach. - Miejscem naszych spotkań są najczęściej ścieżki turystyczne. Jesteśmy przyjaciółmi, jedną wielką PTTK-owską rodziną – mówił Lucjusz Bilik. Na uroczyste spotkanie stawili się opolscy posłowie: Janina Okrągły, Ryszard Galla, Tomasz Garbowski, Stanisław Rakoczy. Oddział PTTK w Głuchołazach reprezentowała liczna grupa działaczy pod przewodnictwem Jerzego Chmiela - prezesa oddziału. Prezydent RP przyznał z okazji jubileuszu organizacji najbardziej zasłużonym jej działaczom wysokie odznaczenia państwowe. Srebrne Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz medale Rady Prezesów Porozumienia PTTK Województwa Opolskiego odebrali działacze Głuchołaskiego Oddziału PTTK - KTK KTUKOL : Bogdan Szczęsny oraz Eligiusz Jędrysek Honorową Odznakę Za Zasługi Dla Turystyki przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał :Marian Sztogryn.To samo wyróżnienie otrzymał : Oddział PTTK w Głuchołazach i Klub KTK KTUKOL - Głuchołaz Za pomoc i współpracę Rada Prezesów Porozumienia PTTK Województwa Opolskiego wyróżniła okolicznościowymi medalami Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Urząd Miejski w Głuchołazach Wyróżnienia odebrali Roman Sambor - wice burmistrz Głuchołaz oraz Jerzy Dunaj członek zarządu Powiatu Nyskiego. Medalem 60 lecia PTTK za pomoc i współpracę wyróżniono głuchołaskie placówki oświatowe : Szkołę Podstawową Nr 1 i Liceum Ogólnokształcące, reprezentowane przez dyrektorów Panią Teresę Chmiel oraz Pana Leszka Indyka.
Honorowa Odznaka za Zasługi Dla Turystyki przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla KTK KTUKOL - Głuchołazy
Dyplomy Honorowe PTTK "Za Pomoc i Współpracę"
OGÓLNOPOLSKA AKCJA „BEZPIECZNIE NA ROWERZE”,  realizowan w ramach projektu „ROWEREM PRZEZ POLSKĘ”
Za aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Akcji „BEZPIECZNIE NA ROWERZE”, realizowanej w ramach projektu „ROWEREM PRZEZ POLSKĘ”, Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy, został uhonorowany okazjonalnym podziękowaniem ZG PTTK w Warszawie.
archiwum