Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2022 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA KOMUNIKATY 1 PAŹDZIERNIKA 2022 KTK KTUKOL - GŁUCHOŁAZY 1974 - 2022 KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA TRASA ROWEROWA TRASA PIESZA PROGRAM RAJDU  9.30 - 10.00 •	otwarcie biura rajdu – wydawanie materiałów rajdowych Głuchołazy Zdrój - “Muszla Leśna” 10.00 •	wyjazd lub wyjście uczestników na trasy rajdowe 11.00 - 13.00 •	piknik turystyczny Głuchołazy Zdrój - “Muszla Leśna”  13.00 - 14.00 •	podsumowanie rajdu •	wręczenie pamiątkowych medali dla uczestników rajdu ( trasa rowerowa lub piesza ) •	wręczenie nagród dla najliczniejszych grup zorganizowanych, biorących udział w rajdzie •	wręczenie odznak turystycznych Zgłoszenia w dniu rajdu przyjmujemy tylko w razie wolnych miejsc czyli w miejsce nie przybycia wcześniej zgłoszonych uczestników ! Drodzy uczestnicy : W celu usprawnienia organizacyjnego podajemy kilka istotnych komunikatów, które mogą być aktualizowane. W Muszli Leśnej w części zdrojowej miasta dnia 1 października od godziny 9.30 otwarte zostanie biuro rajdowe. •	W sekretariatach rajdowych, uczestnicy otrzymają paszporty rajdowe, w których należy otrzymać potwierdzenie na punktach kontrolnych •	O godzinie 10.00 uczestnicy trasy pieszej wychodzą na trasę w grupach lub indywidualnie, •	Do grup przedszkolnych i szkolnych przydzieleni zostaną opiekunowie odpowiedzialni za trasę pieszą, •	O godzinie 10.00 wyjazd uczestników na trasę rowerową w grupach, mając na uwadze bezwzględne respektowanie przepisów o ruchu drogowym ( pamiętajcie o dowodach tożsamości) •	Zjazd uczestników do Muszli Leśnej - Głuchołazy Zdrój, w godzinach 11.00 - 14.00 na piknik turystyczny •	Organizator nie oznacza trasy rowerowej i pieszej, a obowiązkiem uczestnika jest wcześniejsze zlokalizowanie punku kontrolnego. Niemniej zalacamy trasy wytyczone przez organizatora, bo to gwarantuje liczne ciekawostki na trasie. •	PK trasa rowerowa - Góra Chrobrego - kapliczka św. Anny w godz. 10.00 - 12.00 •	PK - trasa piesza - Góra Chrobrego - kapliczka św. Anny w godz. 10.00 - 12.00 •	W dniu startu opiekunom grup ( klasy, przedszkola), zostaną wręczone pakiety startowe ( bloczki na posiłek oraz paszporty rajdowe ).Istnieje możliwość odebrania pakietów grupowych w piątek dnia 30 września godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Klubu KTUKOL ( PSP nr 3 ul. Słowackiego 1). Piknik Turystyczny: W muszli leśnej - Głuchołazy Zdrój odbędzie się piknik turystyczny. Liczymy na wspaniałą zabawę i dobre nastroje wszystkich, którzy tego dnia zechcą miło i aktywnie spędzić wolny czas. Cieszy nas bardzo że tak wiele organizacji , stowarzyszeń i instytucji publicznych ,wspiera naszą wspólną inicjatywę. Wielokrotnie to sami uczniowie głuchołaskich szkół, sponsorzy lub przedstawiciele stowarzyszeń, proponują i układają scenariusz pewnych etapów całego zadania, co pokazuje że imprezę można kształtować wspólnie, a każdy zaangażowany w jej przeprowadzenie, powinien czuć się współorganizatorem. W realizacji zadania, wspierają nas bardzo mocno uczniowie głuchołaskich szkół średnich oraz harcerze.Wierzymy głęboko, że udział uczniów w organizacji Rajdu Babie Lato w Górach Opawskich, będzie dla nich miłą i wartościową pracą wolontariacką, na rzecz promocji Województwa Opolskieho, Gminy Głuchołazy i Powiatu Nyskiego na rzecz lokalnego środowiska. Upraszamy wszystkich uczestników, o przychylność i życzliwość w stosunku do organizatorów, szczególnie uczniów.                        Masz pytania - zadzwoń - jesteśmy do Waszej dyspozycji : Joanna Jędrysek 	sekretariat	 	: +48 500029693    	 po godzinie 16.00 Eligiusz Jędrysek	komandor rajdu 	: +48 500082086 		 po godzinie 16.00  Dziękujemy i pozdrawiamy