Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2022 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
Masz pytanie ??? Jesteśmy do dyspozycji
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH : Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją rajdu Babie Lato w Górach Opawskich jest KTK KTUKOL – Głuchołazy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji i  do wzięcia udziału  w rajdzie. Uczestnicy rajdu  proszeni są o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko,  imię  i  nazwisko  opiekuna  prawnego  w  przypadku  osób  niepełnoletnich,rok urodzenia  uczestnika ( dotyczy osób niepełnoletnich), miejscowość zamieszkania uczestnika,numer   telefonu   kontaktowego lub adres e - mail . Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją rajdu Babie Lato w Górach Opawskich w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy na rzecz Uczestników rajdu , wynikająca z treści niniejszego regulaminu. Kontakt do administratora danych: e - mail : elekkontakt@interia.pl  lub telefoniczny 500082086
Wszelkich informacji dotyczących udziału w rajdzie Babie Lato w Górach Opawskich  udziela : Eligiusz Jędrysek - koordynator zadania tel. 500082086 po godzinie 18.00 Joanna Jędrysek - sekretariat    tel. 500029693 po godzinie 16.00 e - mali : elekkontakt@interia.pl telefon : + 48 500082086 po godzinie 18.00
1 PAŹDZIERNIKA 2022 KTK KTUKOL - GŁUCHOŁAZY 1974 - 2022 KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA rok zał. 1974 KTK KTUKOL - GŁUCHOŁAZY 1974 - 2022 KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA TRASA ROWEROWA TRASA PIESZA
KONTAKT