Opublikowano: 25  maja 2018  admin. KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja  © 1974 -2015 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Polityka prywatności Uprzejmie informujemy, że PTTK Oddział Głuchołazy – Klub Turystyki Kolarskiej Ktukol, ul. Powstańców Śl. 50/23, 48-340 Głuchołazy przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, data urodzenia, nazwa klubu, nr licencji sportowej, adres meilowy, nr telefonu Dane te były i są pozyskiwane na podstawie kart zgłoszenia lub rejestracji ONLINE w celu prowadzenia statutowej działalności Klubu. W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: PTTK Oddział Głuchołazy – KTK Ktukol, ul. Powstańców Śl. 50/23, 48-340 Głuchołazy.REGON: 531290544 NIP: 755-15-84-638 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Powstańców Śl. 50/23, 48-340 Głuchołazy lub email: elekkontakt@interia.pl 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: adres: ul. Szymanowskiego 6/4, 48-340 Głuchołazy lub email: elekkontakt@interia.pl 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (urzędy publiczne zlecające zadania). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PTTK Oddział Głuchołazy – KTK Ktukol polegają na przetwarzaniu danych celem profesjonalnej organizacji zawodów sportowych i rajdów turystycznych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektów sportowych i turystycznych (prawidłowe i rzetelne podanie wyników sportowych z zawodów oraz imprez turystycznych). 5. PTTK Oddział Głuchołazy – KTK Ktukol może udostępnić dane urzędom publicznym w celu rozliczania otrzymanych dotacji na działania statutowe. Zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa dane są przechowywane przez okres 5 lat. 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane publicznie na naszych stronach internetowych (wyniki zawodów sportowych i turystycznych). 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: elekkontakt@interia.pl ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ciasteczka Dzięki nim wiemy jak wielu użytkowników zagląda na nasza stronę i jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem. Pliki cookie pozwalają także usprawnić poruszanie się po stronie. W niektórych przypadkach wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić normalne korzystanie z serwisu. Jak wyłączyć pliki cookie? Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki. W przeglądarce Mozilla Firefox W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer. W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych. W przeglądarce Google Chrome W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. W przeglądarce Opera. Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn. W przeglądarce Apple Safari W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
RODO