Opublikowano: 21 listopada 2020  admin. aktualizowano 26.07.2021 r. Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja  © 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Wstęp Szanowni odbiorcy, długo zastanawiałem się czy wogóle warto jest zagłębiać się w temat tras i ścieżek rowerowych w  naszym regionie.Impulsem do próby zobrazowania tematu stała się kampania Urzędu Marszałkowskiego “OPOLSKIE NA ROWERY” z jej głównymi kierunkami ,w tym rozwoju ruchu rowerowego na pograniczu polsko- czeskim i możliwością budowy,rozbudowy i modernizacji tras rowerowych o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, sportowym i kominikacyjnym. Miałem też przyjemność uczestniczyć w spotkaniach online w których przedstawiłem pewne propozycje oraz spostrzeżenia w przedmiotowym temacie, dotyczącym naszego atrakcyjnego regionu na pograniczu polsko - czeskim. W powyższej sprawie złożyliśmy także stosowny wniosek do Zarządu Województwa Opolskiego, o uwzględnienie przy opracowaniu koncepcji jako podstawy do aplikowania o środki z Unii Europejskiej w perspektywie 2021 - 2027 na budowę transgranicznej trasy rowerowej, łączącej „ Krainę Gór i Jezior” , czyli Nysy z Głuchołazami i dalej z Republiką Czeską. Otrzymaliśmy odpowiedź, że z uwagi na duże walory krajoznawczo – przyrodnicze, a także intensywność ruchu turystycznego na obszarze jeziora Otmuchowskiego, Nyskiego oraz Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, na etapie tworzenia koncepcji przebiegu tras, będzie rozważana możliwość uwzględnienia wnioskowanej trasy w dokumencie KTK KTUKOL – Głuchołazy. Brawo dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu za podjęcie tematu,bo zadanie które ma uporządkować obecny stan infrastruktury rowerowej i rowerowych szlaków w regionie, jest projektem niełatwym, niemniej ambitnym i bardzo potrzebnym. Nikogo bowiem nie trzeba przekonywać, że rozbudowa i zapewnienie spójności tras rowerowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa „dwukołowych” uczestników ruchu drogowego, ograniczy emisję spalin i hałasu, a przede wszystkim wpłynie na szeroko pojęty rozwój turystyki.Należy jednak pamiętać że rowerzyści ocenią efekt końcowy. Bo rower dla coraz liczniejszych miłośników dwóch kółek stał się wielką pasją, sposobem na zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu. Może być także środkiem lokomocji w codziennym życiu, tam gdzie jego użytkowanie nie staje się uciążliwe, oraz jest bezpieczne. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 to duże możliwości rozwoju regionalnego, tym bardziej że polityka spójności na kolejne lata opowiada się za Europą, która wzmacnia kolejne strategie rozwoju na szczeblu lokalnym. To wielka szansa dla naszego regionu, dla całego województwa opolskiego, organów lokalnych, miejskich i terytorialnych, dla wielu inicjatyw społecznych i gospodarczych. Przy ogromnej ekspansji pojazdów samochodowych w ruchu drogowym, należy projektować trasy rowerowe oddzielnie, wyłączone z ruchu pojazdów silnikowych, dlatego warto mieć także na uwadze możliwość uwzględnienia przy opracowaniu koncepcji jako podstawy do aplikowania o środki z Unii Europejskiej w perspektywie 2021+ na budowę transgranicznej trasy rowerowej, łączącej „ Krainę Gór i Jezior” , czyli Nysy z Głuchołazami i dalej z Republiką Czeską. Wyzwanie może i duże, ale w perspektywie czasowej nieuniknione w realizacji. Zapraszamy na platformę internetową na której przedstawiamy kilka spostrzeżeń i propozycji zdając sobie sprawę że to co proponujemy nie zawsze będzie możliwe w realizacji z dnia na dzień i na pewno nie w budżecie jednej jednostki organu samorządowego. Niemniej ważne by znalazło przychylność wśród osób decyzyjnych w poszczególnych regionach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim we współpracy z partnerem czeskim, by podjęto istotne działania w pozyskaniu środków unijnych i nie tylko, bo razem można więcej !!! Dlatego gotowi do współpracy,będziemy,przynajmniej taką mamy nadzieję, poprze powstałą platformę,informowali Was w jakim kierunku będą szły działania związane z  naszym atrakcyjnym regionem turystycznym i planami dotyczącymi nowych tras rowerowych, bo takie są kierunki rozwoju polityki rowerowej w Unii Europejskiej, bo przemawia za tym atrakcyjność turystyczna, historyczna i kulturowa regionu. Ps. Pragnę jedynie zwrócić uwagę na powyższe zagadnienie, mając na uwadze że proponowane założenia  nie wyczerpują tematu, a każdy oczywiście  ma prawo do swojego osądu i innych propozycji, i to oczywiście szanuję i proszę o poszanowanie mojego punktu spojrzenia na zagadnienie. Ważne by w bliższej lub nie dużo dalszej perspektywie czasowej  podjęto istotne działania. Bo czy wiecie że już 20 lat temu zapewniano o powstaniu trasy rowerowej łączące Nysę z Głuchołazami, i co i do tej pory nic !. Mam też świadomość co podkreślam wielokrotnie, że budowa i rozbudowa nowych ścieżek i tras rowerowych w naszym regionie to zadanie niełatwe niemniej bardzo potrzebne i  na pewno nie w możliwościach budżetowych  jednej jednostki organu samorządowego. Niemniej ważne by znalazło przychylność wśród osób decyzyjnych w poszczególnych regionach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim we współpracy z partnerem czeskim, by podjęto istotne działania w pozyskaniu środków unijnych i nie tylko, bo można gdzie indziej to dlaczego nie u nas, bo razem możemy więcej !!! Droga do naszego wspólnego celu jest długa, niemniej musimy i będziemy  rzeczowo nagłaśniać temat : wspólnie i każdy region z osobna, bo tylko w ten sposób i jestem o tym przekonany osiągniemy upragniony cel. Eligiusz Jędrysek - prezes KTK KTUKOL - Głuchołazy
rok zał. 1974 Polityka Rowerowa  KTK KTUKOL 1974 - 2022 BEZPIECZNE TRASY ROWEROWE  KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA