Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
Bo tutaj warto przyjechać  - czyli :
GŁUCHOŁAZY
Istnieje    wiele    wydawnictw    i    materiałów    promujących    turystykę    oraz    krajoznawstwo,    niemniej    książeczka    wycieczek turystycznych   skierowana   do   dzieci   i   młodzieży   szkolnej,   zachęcająca   do   wspólnych   wędrówek   pieszych   i   rowerowych   oraz poznania   wielu   urokliwych   miejsc   na   pograniczu   polsko   -   czeskim,   spójnych   z   Opolską   Polityką   Rowerową,   będzie   stanowić wyjątkową    propozycję    dla    wielopokoleniowych    rodzin    i    szkół    organizujących    wycieczki    klasowe.    Będzie    stanowiła    piękny pamiątkowy   dzienniczek   "małego   podróżnika   i   odkrywcy".   Książeczka   turystyczna,   to   propozycja   i   zaproszenie   do   wspólnych rodzinnych   oraz   grupowych   wędrówek   pieszych   i   rowerowych.   W   książeczce   młodego   turysty   -   odkrywcy,   znajdziecie   informacje   i regulaminy     wszystkich     odznak     ustanowionych     przez     KTK     KTUKOL     -     Głuchołazy,     promujących     atrakcyjny     region województwa    opolskiego    na    pograniczu    polsko    -    czeskim.    Znajdziecie    tutaj    również    podstawowe    zasady    bezpiecznego poruszania    się    na    szlakach    turystycznych    w    Górach    Opawskich.    Książeczka    stanowiąca    pamiątkowy    dzienniczek    „małego podróżnika i odkrywcy" z miejscem na pieczątki okolicznościowe, będzie podstawą przyznania wybranej odznaki lub odznak. Bo   Świat   niby   ten   sam,   a   jednak   inny.   Pandemia   zmieniła   nasze   życie,   a   zdalne   nauczanie   znacznie   ograniczyło   aktywność sportową   oraz   turystyczną,   relacje   z   rówieśnikami   i   nauczycielami.   Jesteśmy   przekonani   że   aktywności   fizyczna   utrwala   lepszy obraz   własnej   osoby   oraz   wzmocnia   poczucie   wartości,   a   także   zwiększa   entuzjazm   i   optymizm,   czyli   same   superlatywy,   tak istotne   szczególnie   teraz   wśród   dzieci,   młodzieży   i   osób   dorosłych   -   wielopokoleniowych   rodzin,   do   których   skierowane   będą propozycje i zadania turystyczne zawarte w książeczce. Niezapomniane wrażenia, urokliwe zakątki przyrodnicze, wspaniałe widoki, a to wszystko w Waszym zasięgu. Zapraszamy do wspólnej przygody i świetnej zabawy. Dzienniczek   młodego   turysty   –   odkrywcy   będzie   dostępny   bezpłatnie   na   imprezach      turystycznych   i   sportowych   organizowanych przez KTK KTUKOL – Głuchołazy. * Rodzice lub prawni opiekunowie decydują, o wybranej wycieczce, celu podróży, mając na uwadze możliwości zdrowotne              i kondycyjne dzieci.
Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy
Cześć Jestem Promyczek
Jestem Iskierka
Nasze imiona    nadały    nam    dzieci    w    konkursie    z    okazji ustanowienia      Dziecięcej      Odznaki      Turystycznej Miasta     Orderu     Uśmiechu.     Jesteśmy     dumni,     że możemy    promować    tak    piękne    zadanie,    bo    lubimy wędrować     i     poznawać     oraz     odkrywać     ciekawe       miejsca.     Mieszkamy          w     Głuchołazach,     małym miasteczku   położonym   przy   granicy   polsko   –   czeskiej w     Górach     Opawskich.     To     świetne     miejsce     do uprawiania    turystyki    rowerowej    i    pieszej    po    obu stronach    granicy.    Góry    Opawskie    są    najdalej    na wschód wysuniętym pasmem polskich Sudetów i    przedzielone    są    granicą    państwową.    Po    czeskiej stronie nazywane jest Zlatohorską vrchoviną    od    miasteczka    Zlaté    Hory,    leżącego    na południe od Głuchołaz.                                                                          
Wiemy, że podobnie jak my, lubicie wspólne wycieczki z rodzicami  lub z rówieśnikami z klasy szkolnej. Dlatego zapraszamy Was do Głuchołaz i nie tylko. Na wspólnych wycieczkach turystycznych odkryjecie piękno pogranicza polsko - czeskiego oraz poznacie ciekawe miejsca, historię i   zabytki   naszego   regionu.W   dzienniczku   młodego   turysty   –   odkrywcy,   który   z   pewnością   będzie   po   latach   ciekawą   pamiątką,   potwierdzajcie swoje wycieczki rowerowe i piesze.    W zależności od wieku i możliwości, zacznijcie np. od Dziecięcej Odznaki Miasta Orderu Uśmiechu i wspólnie z rodzicami               wytyczajcie sobie w kolejnych latach nowe „turystyczne wyzwania”, mając wszystko udokumentowane w jednej  książeczce.                                                             .
Wszelkich informacji dotyczących udziału w projekcie udziela : Eligiusz Jędrysek - koordynator zadania tel. + 48 500082086 po godzinie 15.00 Joanna Jędrysek - sekretariat    tel. + 48 500029693 po godzinie 15.00 KlubTurystyki Kolarskiej KTUKOL - Głuchołazy e - mali : elekkontakt@interia.pl Masz pytania dotyczące projektu - zadzwoń jesteśmy do Waszej dyspozycji.