Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
Bo tutaj warto przyjechać  - czyli :
GŁUCHOŁAZY
Istnieje      wiele      wydawnictw      i      materiałów      promujących      turystykę      oraz krajoznawstwo,    niemniej    książeczka    wycieczek    turystycznych    skierowana    do dzieci    i    młodzieży    szkolnej,    zachęcająca    do    wspólnych    wędrówek    pieszych    i rowerowych    oraz    poznania    wielu    urokliwych    miejsc    na    pograniczu    polsko    - czeskim,    spójnych    z    Opolską    Polityką    Rowerową,    będzie    stanowić    wyjątkową propozycję    dla    wielopokoleniowych    rodzin    i    szkół    organizujących    wycieczki klasowe.   Będzie   stanowiła   piękny   pamiątkowy   dzienniczek   "małego   podróżnika   i odkrywcy".   Książeczka   turystyczna,   to   propozycja   i   zaproszenie   do   wspólnych rodzinnych    oraz    grupowych    wędrówek    pieszych    i    rowerowych.    W    książeczce młodego    turysty    -    odkrywcy,    znajdziecie    informacje    i    regulaminy    wszystkich odznak     ustanowionych     przez     KTK     KTUKOL     -     Głuchołazy,     promujących atrakcyjny    region    województwa    opolskiego    na    pograniczu    polsko    -    czeskim. Znajdziecie   tutaj   również   podstawowe   zasady   bezpiecznego   poruszania   się   na szlakach      turystycznych      w      Górach      Opawskich.      Książeczka      stanowiąca pamiątkowy   dzienniczek   „małego   podróżnika   i   odkrywcy"   z   miejscem   na   pieczątki okolicznościowe, będzie podstawą przyznania wybranej odznaki lub odznak.
Bo   Świat   niby   ten   sam,   a   jednak   inny.   Pandemia   zmieniła   nasze   życie,   a   zdalne   nauczanie   znacznie   ograniczyło   aktywność sportową   oraz   turystyczną,   relacje   z   rówieśnikami   i   nauczycielami.   Jesteśmy   przekonani   że   aktywności   fizyczna   utrwala lepszy    obraz    własnej    osoby    oraz    wzmocnia    poczucie    wartości,    a    także    zwiększa    entuzjazm    i    optymizm,    czyli    same superlatywy,   tak   istotne   szczególnie   teraz   wśród   dzieci,   młodzieży   i   osób   dorosłych   -   wielopokoleniowych   rodzin,   do   których skierowane będą propozycje i zadania turystyczne zawarte w książeczce. Niezapomniane wrażenia, urokliwe zakątki przyrodnicze, wspaniałe widoki, a to wszystko w Waszym zasięgu. Zapraszamy do wspólnej przygody i świetnej zabawy. Dzienniczek    młodego    turysty    –    odkrywcy    będzie    dostępny    bezpłatnie    na    imprezach        turystycznych    i    sportowych organizowanych przez KTK KTUKOL – Głuchołazy. * Rodzice lub prawni opiekunowie decydują, o wybranej wycieczce, celu podróży, mając na uwadze możliwości zdrowotne              i kondycyjne dzieci.
Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy Dzienniczek młodego turysty - odkrywcy
Cześć Jestem Promyczek
Jestem Iskierka
Nasze imiona    nadały    nam    dzieci    w    konkursie    z    okazji ustanowienia      Dziecięcej      Odznaki      Turystycznej Miasta     Orderu     Uśmiechu.     Jesteśmy     dumni,     że możemy    promować    tak    piękne    zadanie,    bo    lubimy wędrować     i     poznawać     oraz     odkrywać     ciekawe       miejsca.     Mieszkamy          w     Głuchołazach,     małym miasteczku   położonym   przy   granicy   polsko   –   czeskiej w     Górach     Opawskich.     To     świetne     miejsce     do uprawiania    turystyki    rowerowej    i    pieszej    po    obu stronach    granicy.    Góry    Opawskie    są    najdalej    na wschód wysuniętym pasmem polskich Sudetów i    przedzielone    są    granicą    państwową.    Po    czeskiej stronie nazywane jest Zlatohorską vrchoviną    od    miasteczka    Zlaté    Hory,    leżącego    na południe od Głuchołaz.                                                                          
Wiemy, że podobnie jak my, lubicie wspólne wycieczki z rodzicami  lub z rówieśnikami z klasy szkolnej. Dlatego zapraszamy Was do Głuchołaz i nie tylko. Na wspólnych wycieczkach turystycznych odkryjecie piękno pogranicza polsko - czeskiego oraz poznacie ciekawe miejsca, historię i   zabytki   naszego   regionu.W   dzienniczku   młodego   turysty   –   odkrywcy,   który   z   pewnością   będzie   po   latach   ciekawą   pamiątką,   potwierdzajcie swoje wycieczki rowerowe i piesze.    W zależności od wieku i możliwości, zacznijcie np. od Dziecięcej Odznaki Miasta Orderu Uśmiechu i wspólnie z rodzicami               wytyczajcie sobie w kolejnych latach nowe „turystyczne wyzwania”, mając wszystko udokumentowane w jednej  książe                                                             .
Wszelkich informacji dotyczących udziału w projekcie udziela : Eligiusz Jędrysek - koordynator zadania tel. + 48 500082086 po godzinie 15.00 Joanna Jędrysek - sekretariat    tel. + 48 500029693 po godzinie 15.00 KlubTurystyki Kolarskiej KTUKOL - Głuchołazy e - mali : elekkontakt@interia.pl Masz pytania dotyczące projektu - zadzwoń jesteśmy do Waszej dyspozycji.