Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
  Termin i miejsce : Rajd Kolarski „”WITAMY WIOSNĘ” zostanie przeprowadzony 27 kwietnia 2019 r.( sobota ).Punktem finałowym rajdu będzie zjazd uczestników na teren Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Głuchołazach ul. Słowackiego 1 ( boiska szkolne) Konkursy : W ramach rajdu organizator przeprowadzi liczne konkursy o charakterze sprawnościowo – teoretycznym Ponadto organizator ufundował puchary okolicznościowe dla: Uczestnicy : Do udziału w konkursach i rywalizacji pucharowej, organizatorzy zapraszają młodzież szkolną, osoby indywidualne i zespoły reprezentujące szkoły, kluby lub grupy zrzeszone. Zgłoszenia : Zgłoszenia do udziału w konkursach przyjmowane będą w dniurajdu tj. 27 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00 – 12.00.na boisku PSP Nr 3 w Głuchołazach. 10.00 - 12.00  Przyjmowanie zgłoszeń – zapisy 10.30 – 13.00  Konkursy sprawnościow 13.30 – 14.00 zakończenie rajdu, uroczyste wręczenie nagród
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL - Głuchołaz   
O fakcie udziału w zawodach i konkursach muszą być poinformowani rodzice ucznia, którzy powinni     decydować o tym czy ich dziecko może uczestniczyć w konkursie sportowym. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione. Organizator zastrzega sobie, prawo robienia zdjęć lub filmowania, uczestników rajdu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby związane z promocją imprezy i działalnością klubu KTK KTUKOL. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz do odwołania rajdu lub zmiany terminu imprezy w razie złych warunków atmosferycznych.
Szkoły, klubu lub grupy młodzieży zrzeszonej z Głuchołaz, Szkoły, klubu lub grupy młodzieży zrzeszonej z terenu GminyGłuchołazy, Szkoły, klubu lub grupy młodzieży zrzeszonej z poza rejonu Miasta                                                                        i Gminy Głuchołazy
kolarski tor przeszkód, jazda żółwia na rowerze, konkurs techniczny, układanki znaków drogowych - puzzle gry i zabawy dla dzieci i młodzieży
Opublikowano: 20 marca 2019 r. admin. KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
Gmina Głuchołazy,Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,   Starostwa Powiatowego w Nysie - Referat Promocji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach, Oddział PTTK w Głuchołazach, PSP NR 3 w Głuchołazach, ZS w Głuchołazach - gry, zabawy,konkursy GOSiR w Głuchołazach, Sklep ŚWIAT ROWERU w Głuchołazach, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuchołazach Komenda Komisariatu Policji w Głuchołazach Straży Miejskiej w Głuchołazach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Głuchołazach
Organizator :
Przy współpracy :
Postanowienia ogólne :
Program :
kolarski tor przeszkód, jazda żółwia na rowerze, konkurs techniczny, konkurs z przepisów o ruchu drogowym, gry, zabawy dla dzieci i młodzieży
ORGANIZATOR   telefon organizatora : + 48 500082086   e - mail : elekkontakt@interia.pl Impreza dofinansowana  ze środków UM  w Głuchołazach 25 lat  1993 - 2017
REGULAMIN :
Impreza dofinansowana ze środków UM  w Głuchołazach
ORGANIZATORZY I PARTNERZY ZADANIA :
ZOBACZ PREZENTACJĘ  ZAPRASZAMY  f Poleć  f Udostępnij
ORGANIZATORZY - PARTNERZY
27
KWIETNIA
regulamin strona 1
regulamin strona 2
XXVII Rajd Kolarski
150
lub inne upominki dziecięco młodzieżowych zmagań rowerowych dla uczestników D E Z W M O A Ż G E I A Z N D I A O Ł R M O W O C E Ę R I O C W E I E Z D - 2015 - 27 kwietnia 2019 r. PSP Nr 3 w Głuchołazach godzina 10.00 - 14.00
DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWE ZMAGANIA ROWEROWE
D E Z W M O A Ż G E I A Z N D I A O Ł R M O W O C E Ę R I O C W E I E Z D - 2015 -