Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2018 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA kolarstwo - turystyka rowerowa - nordic walking projekt : Eligiusz Jędrysek
POKONUJEMY GRANICE POZNAJEMY OKOLICE
GÓRAMI POGRANICZA POLSKO -CZESKIEGO
Kontynuacja Rajdu ZDOBYWAMY PRADZIADA
Zacznij już od tego roku i zgromadź niepowtarzalną kolekcję:
przez kolejne edycje w tym roku GÓRAMI POGRANICZA POLSKO -CZESKIEGO POKONUJEMY GRANICE  POZNAJEMY OKOLICE  Z Głuchołaz w Jeseniki  Górami Euroregionu  Pradziada Z Głuchołaz w Jeseniki  Górami Euroregionu  Pradziada Górami Euroregionu Pradziad   Z Głuchoołaz w Jeseniki PAMIĄTKOWY MEDAL
Medal 2018
Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego
Nie przegap takiej okazji i bądź już na pierwszej nowej edycji Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego !!!.Organizator zakłada w latach następnych oprócz Pradziada, wybór innych Gór Pogranicza Polsko - Czeskiego,co pozwoli zgromadzić niepowtarzalną kolekcję medali Zdobywcy Gór Euroregionu Pradziada oraz pozyskać Odznakę Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego.
Proponujemy zdobycie Pradziada lub Biskupiej Kopy. Na  awersie medalu będzie Pardziad, a na rewersie Biskupia Kopa. W latach następnych do propozycji zdobycia Pradziada będzie proponowana inna góra Euroregionu Pradziada ( w tym roku Biskupia Kopa ). Dalczego ?, a dlaczego nie !!! Kto już był wielokrotnie na Pardziadzie i posiada odznakę Kolarski Zdobywca Pradziada - “za wytrwałość”, może mieć kolejny cel - pozyskania niepowtarzelnej kolekcji medali Górami Euroregionu Pradziada.