Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA GŁUCHOŁAZY DZIECIĘCA ODZNAKA TURYSTYCZNA MIASTA ORDERU UŚMIECHU
Bo tutaj warto przyjechać  - czyli :
Ogólnopolski Projekt GŁUCHOŁAZY
Odznaka i opracowanie graficzne : Eligiusz Jędrysek
Odznaka i opracowanie graficzne : Eligiusz Jędrysek
Potwierdzenie należy dokonywać w okolicznościowych „książeczkach wycieczek” lub w specjalnie założonym zeszycie. Potwierdzenie stanowi np.: pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie, opis obiektów itp. Zachęca się by młody turysta w książeczce wykonywał rysunki, wklejał zdjęcia lub bilety wstępu, zbierał ozdobne pieczątki z wycieczek itp. Książeczki wycieczek przesyłmy również listem pocztowym - zwykłym. W tym celu należy zaadresowaną bąbelkową kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym przesłać na adres organizatora projektu.
Kontakt w sprawie książeczki i odznaki :  Eligiusz Jędrysek - Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej przy KTK KTUKOL - Głuchołazy tel. + 48 500082086   e - mail : elekkontakt@interia.pl Jolanta Midor - PSP Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach tel. + 48 505994017 po godzinie 18.00   e - mali : psp3glucholazy@gmail.com
potwierdzeń z wycieczek pieszych lub rowerowych Książeczki wycieczek przesyłmy również listem pocztowym - zwykłym. W tym celu należy zaadresowaną  kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym przesłać na adres organizatora projektu :  •	Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” 48 – 340 Głuchołazy ul. Szymanowskiego 6/4 lub  •	PSP Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach ul. Słowackiego 1, 48 – 340 Głuchołaz    KSIĄŻECZKA KSIĄŻECZKA  DO DRUKU
Książeczka    do    druku    jest    uproszczoną    alternatywą. Zainteresowanych       wydrukiem       karty       kontrolnej przebytych      wycieczek      upraszamy      o      szczegółowe zapoznanie się z regulaminem. Potwierdzenie      w      okolicznościowych      „książeczkach wycieczek”     lub     w     specjalnie     założonym     zeszycie dokonuje   pełnoletni   opiekun   (   potwierdzenie   stanowi   np.: pieczątka,    bilet    wstępu,    zdjęcie,    opis    obiektów    itp. ).Zachęca   się   by   młody   turysta   w   książeczce   wykonywał rysunki,    wklejał    zdjęcia    lub    bilety    wstępu,    zbierał ozdobne pieczątki z wycieczek itp.
tutaj warto przyjechać
Odznaka jest bezpłatna ,a rodzic lub opiekun dziecka przesyła dokumenty weryfikacyjne wraz z zaadresowaną bąbelkową kopertą  zwrotną i znaczkiem pocztowym na adres organizatora ( czytaj regulamin odznaki…) Odznakę należy wręczać uroczyście np. podczas wspólnych imprez turystycznych, szkolnych.