Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja © 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA 40 -lat KTK KTUKOL -Głuchołazy 40 -lat KTK KTUKOL -Głuchołazy 40 -lat KTK KTUKOL -Głuchołazy 40 -lat KTK KTUKOL -Głuchołazy
KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ KTUKOL - GŁUCHOŁAZY KTK Ktukol jest ofertą rekreacyjnej formy wypoczynku w harmonii z przyrodą i szkołą bezpiecznego poruszania się na rowerze po drogach publicznych. Zrzesza około 100 członków. Organizuje corocznie wiele imprez dla ponad 1000 zainteresowanych. Prezesem Klubu w latach 1974-1994 był Bogdan Szczęsny,w latach 1995 - 2006 oraz od 2011 i obecnie Eligiusz Jędrysek, a w latach 2007 - 2010 Mariusz Hefczyc.Współpracuje z nami wielu przodowników w tym 3 nauczycieli z głuchołaskich szkół. KTUKOL w 2011r. jak i w latach poprzednich prowadził działalność sportową i turystyczną, a także w ramach integracji środowisk z osobami niepełnosprawnymi. Na co dzień w klubie zrzeszone są osoby które trenują by startować w licznych zawodach kolarskich ( młodzież głuchołaskich szkół podstawowych-gimnazjalnych i średnich ) oraz te które w sekcji turystycznej jeżdżą na rowerach rekreacyjnie, zwiedzając ciekawe bliższe lub dalsze miejsca. W kalendarzu naszej działalności na każdy rok oprócz wielu wyjazdów na zawody sportowe,organizowane są także liczne wycieczki turystyczne jedno lub wielodniowe na terenie całego kraju. Tak więc każda z grup realizuje swój własny program- są też stałe imprezy klubowe na których spotykamy się wszyscy.
KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej KTK KTUKOL - dawniej
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL powstał 27 grudnia 1974r., przy Oddziale PTTK w Głuchołazach z inicjatywy 27 członków działających przy Komisji Turystyki Kolarskiej. Przez cały 38 - letni okres, działalność klubu KTUKOL, skupiała się na popularyzowaniu i promowaniu turystyki rowerowej, a przez ostatnie 12 lat także kolarstwa, oraz na realizowaniu założeń sportowo wychowawczych, głównie wśród młodzieży szkolnej. Na co dzień praca klubu opiera się na działalności sekcji turystycznej i sekcji kolarskiej. Klub KTUKOL, który zrzesza kadrę doświadczonych działaczy turystyki kolarskiej, w tym licznych przodowników  jest pomysłodawcą, organizatorem lub współorganizatorem wielu zawodów kolarskich takich jak: Zawody Kolarskie "Zdobywamy Pradziada", Zawody Kolarskie "Zdobywamy Góry Opawskie", Rajd Kolarski "Witamy Wiosnę" oraz innych imprez turystyczno - rowerowych i sportowych. W każdym roku członkowie klubu uczestniczyli w Ogólnopolskich Zlotach Turystów Kolarzy, które odbywały się w różnych rejonach Polski. W 9 Zlotach klub KTUKOL w punktacji za współzawodnictwo zajmował 1 miejsce w kraju. Reprezentacja naszego klubu 10 krotnie uczestniczyła w Międzynarodowych Zlotach Kolarskich AIT, gdzie wiele razy stanowiła najliczniejszą ekipę z Polski. W latach 1987-1993, 7- krotnie członkowie klubu KTUKOL reprezentowali Polskę na Europejskim Finale Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym pn. KTO JEST MISTRZEM NA DWÓCH KÓŁKACH, gdzie w 1991r. zdobyli II, a w 1992r. I miejsce w Europie. W prestiżowej imprezie turystów kolarzy na Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno Krajoznawczym, 23 razy w latach 1976 - 2005,drużyna klubowa reprezentowała województwo opolskie. Przez prawie cały okres działalności, w czasie wakacji kadra klubu organizowała wędrowne obozy rowerowe krajowe i zagraniczne. Do dnia dzisiejszego zwiedzono już praktycznie wszystkie zakątki geograficzne naszego kraju.
Drogi turystyczne Ktukolowców prowadziły również przez liczne kraje europejskie takie jak : Niemcy, Czechy, Słowacja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Andora, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Monako, Austria, Szwajcaria, Węgry, Bułgaria. Był także parogodzinny pobyt w miejscowości Ceuta na kontynencie afrykańskim. W lipcu 1992r. dwóch Przodowników Turystyki Kolarskiej Jarosław Jakubiec i Eligiusz Jędrysek, zorganizowali wyprawę rowerową po krajach europejskich, pokonując w ciągu miesiąca z bagażem liczącym 40 kg na 1 rower. ponad 3000 kilometrów. W latach 1993 - 1994 pięciu klubowiczów w składzie, Zdzisław Drozda, Eligiusz Jędrysek, Marek Stawiński, Jerzy Stawiński i Marek Sojka, uczestniczyli w Supermaratonie kolarskim SAMSON w Austrii, godnie reprezentując Polskę wśród kilkutysięcy uczestników z całej Europy W okresie 40  letniej działalności KTUKOLU, w klubie było ogółem ponad 1000 turystów i kolarzy głównie uczniów głuchołaskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, którzy godnie reprezentowali Głuchołazy i województwo opolskie, zdobywając przy tym wiele dyplomów, medali i pucharów okolicznościowych. Miarą ich aktywności jest też zdobycie wielu odznak turystycznych różnych stopni w tym ponad 1000 tzw.KOT. Odznakę stopnia najwyższego za wytrwałość w naszym klubie posiada 8 osób : Bogdan Szczęsny, Eligiusz Jędrysek, Jarosław Jakubiec Mariusz Hefczyc, Ryszard Wąsik, Józef Grzegocki, Danuta Roszak oraz Bogusław Monczyński. Klubu KTUKOL, na przestrzeni blisko czterech dziesięcioleci, na trwałe pozostawi pozytywny ślad w środowisku turystycznym i kolarskim, tak na płaszczyźnie lokalnej jak i ogólnopolskiej. Duża w tym zasługa poprzedniej jak i obecnej doświadczonej kadry przodowników, pedagogów i działaczy społecznych, oraz rodziców młodzieży uprawiającej turystykę i kolarstwo w Naszym Klubie.
ZA SWOJĄ PONAD 40 LETNIĄ DZIAŁALNOŚC KTK KTUKOL - GŁUCHOŁAZY             OTRZYMAŁ LICZNE WYRÓŻNIENIA
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA 
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA  
1974 - 2015
Głuchołaska Koza jest najstarszą nagrodą, którą społeczność honoruje najbardziej zasłużonych dla jej rozwoju. Po raz pierwszy przyznano ją w 1995 roku. Po niej pojawiły się nyskie Trytony czy oleskie Róże.
Podczas pierwszej uroczystej Galii, która miała miejsce w 1995 r. KTK KTUKOL - Głuchołazy, został uhonorowany ,za działalność promującą turystykę rowerową  i kolarstwo - Głuchołaską Kozą .
Historia Klubu : WYRÓŻNIENIA
Relacje Relacje Relacje