Regulaminy
KLASYFIKACJA SPORTOWA 11 pkt. za udział we wspólnym lub uzgodnionym treningu 2 pkt. udział w zawodach 5 pkt. udział w zawodach i imprezach turystycznych organizowanych przez KTK KTUKOL 1-6 pkt. zajęte miejsce 5-15 pkt. uzyskana klasa sportowa 1 pkt. za każde 100 pkt. do odznaki 5 pkt. - każda zdobyta odznaka turystyczna - dzienny dystans od kat. młodzik min. 15 km najpóźniej do 5 dnia miesiąca informacje o treningach i zawodach W rankingu sportowym klasyfikowani będą jedynie członkowie KTK KTUKOL, z aktualnie opłaconą składką członkowską, którzy startują w barwach klubu. czytaj więcej … RANKING TURYSTYCZNY Celem rankingu turystycznego, jest zwiększenie popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy aktywnego wypoczynku, wśród członków klubu KTUKOL oraz zachęcenie do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej. KLASYFIKACJA PUNKTOWA 15 pkt udział w centralnych imprezach turystycznych - Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej - Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy 10 pkt udział w zawodach i imprezach turystycznych organizowanych przez KTK KTUKOL 5 pkt udział w innych imprezach turystyczno - rowerowych 10 pkt. Za zdobycie Kolarskiej Odznaki Turystycznej KOT w stopniu brązowym 15 pkt. Za zdobycie Kolarskiej Odznaki Turystycznej KOT w stopniu srebrnym 20 pkt. Za zdobycie Kolarskiej Odznaki Turystycznej KOT w stopniu złotym 25 pkt. Za zdobycie Kolarskiej Odznaki Turystycznej KOT w stopniu d.brązowym 30 pkt. Za zdobycie Kolarskiej Odznaki Turystycznej KOT w stopniu d. srebrnym 35 pkt. Za zdobycie Kolarskiej Odznaki Turystycznej KOT w stopniu d. złotym 50 pkt. Za zdobycie Kolarskiej Odznaki Turystycznej KOT w stopniu za wytrwałość 50 pkt. Za zdobycie Kolarskiej Odznaki Turystycznej KOT - Dookoła Polski w stopniu dużym 10 pkt. Za zdobycie Odznaki Kolarskiej “Szlakiem Czarownic” 10 pkt. Za zdobycie odznaki Kolarsko - Pieszej  “GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO" 10 pkt. Za zdobycie odznaki Kolarskiej  - KOLARSKI ZDOBYWVA PRADZIADA" 5 pkt. Za inne odznaki turystyki kwalifikowanej Postanowienia ogólne : W rankingu turystycznym klasyfikowani będą jedynie członkowie KTK KTUKOL, z aktualnie opłaconą składką członkowską, którzy startują w barwach klubu i w sposób czytelny i oczywisty w terminie podanym przez Zarząd Klubu KTUKOL, udokumentują udział w imprezach turystyczno - rowerowych, ogólnodostępnych oraz udokumentują zdobycie odznak (np. listy uczestników, pieczątki w książeczkach wycieczek kolarskich). Członkowie klubu biorący udział w organizacji imprez klubowych - uznawani są jako uczestnicy imprezy. czytaj więcej … RANKING RODZINNY Klasyfikacja rodzinna obejmuje 3 lub więcej członków najbliższej rodziny, którzy na koniec danego sezonu kolarsko - turystycznego spełnią następujące kryteria: - posiadanie lub zdobycie na koniec roku przez każdego członka rodziny odznaki KOT, w stopniu minimum brązowym, - udział w minimum 5 imprezach turystycznych lub kolarskich,( w tym 3 organizowanych przez KTK KTUKOL), gdzie nie wymagane jest posiadanie licencji zawodniczej np. Family Cup, Zdobywamy Pradziada, Witamy Wiosnę, mini AUDAX, Cykloopawy W klasyfikacji rodzinnej wyróżnione zostaną wszystkie rodziny,których członkowie należą do KTK KTUKOL, posiadają aktualnie opłaconą składkę klubową i startują w imprezach w barwach klubu KTUKOL. Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2013r. ZARZĄD KLUBU KTUKOL  
Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja  © 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA
Relacje Relacje Relacje